Hvad består mit a-kassekontingent af?

A-kassekontingentet består af et forsikringsbidrag til staten og et administrationsbidrag til a-kassen.

Fuldtidsforsikret

A-kassekontingentet for fuldtid på 475 kr. pr. md. består af:
Forsikringsbidrag til staten: 351 kr.
Administrationsbidrag til a-kassen: 124 kr.

Deltidsforsikret

A-kassekontingentet for deltid på 358 kr. pr. md. består af:
Forsikringsbidrag til staten: 234 kr.
Administrationsbidrag til a-kassen: 124 kr.

Er du elev eller under uddannelse? - så læs mere om dit kontingent her.

Dit kontingent er fradragsberettiget

Vi giver automatisk SKAT besked om, hvad du indbetaler i årets løb.

Kontingentet opkræves kvartalsvis eller månedsvis forud. Ved månedsvis opkrævning tillægges et administrationsgebyr på 15 kr. pr. måned.