Konkurs

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, udpeger kreditorerne og skifteretten en kurator, som er advokat, til at bestyre virksomheden. Konkursbegæringen kan enten komme fra virksomheden selv eller fra en kreditor. Kurator har, fra det tidspunkt, hvor virksomheden går konkurs, to uger til at beslutte, om du skal opsiges og eventuelt fritstilles. Mens du venter på den afgørelse, bør du ikke arbejde for konkursboet, medmindre kuratoren stiller sikkerhed for din løn, enten ved en bankgaranti eller ved at udbetale din løn forud. Dit arbejde udført for konkursboet kan nemlig ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

I Frie Funktionærers fagforening kan du få juridisk hjælp til at håndtere forløbet i en konkurssituation. Vi anbefaler dig at kontakte os, hvis din arbejdsgiver går konkurs. 

Ophævelse af ansættelsesforholdet

Hvis du intet hører fra kuratoren/advokaten i løbet af de to uger, har du ret til at ophæve ansættelsesforholdet. Det kan du eventuelt meddele kuratoren allerede efter konkursen. Når de to uger er gået, skal du gøre kurator opmærksom på, at du ophæver ansættelsesforholdet. Vælger du at arbejde for konkursboet, kan du når som helst ophæve ansættelsesforholdet, hvis du ikke modtager din løn, eller hvis kurator ikke har stillet den fornødne sikkerhed rettidigt.

Løn under konkurs

Du kan få udbetalt løn svarende til dit opsigelsesvarsel af Lønmodtagernes Garantifond. Dette dækker også indbetalinger til pension, feriegodtgørelse, ferietillæg, helligdagsbetaling, fri bil og telefon osv. Du kan dog maksimalt få udbetalt 160.000 kroner efter skat plus eventuel feriegodtgørelse.

Du ansøger om at få din løn udbetalt via Lønmodtagernes Garantifonds hjemmeside. Sagsbehandlingstiden er cirka 7 uger. I ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for dit krav i form af:

  • Ansættelsesaftale
  • Lønsedler
  • Opsigelse
  • Pensionsaftale
  • Stillingsbeskrivelse

Du skal anmelde dit tilgodehavende direkte til garantifonden senest 4 måneder efter konkursen. Hos Frie Funktionærers kan du få hjælp til at udfylde anmeldelsen. 

Du skal være opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond kan nægte at udbetale løn, hvis du er ansat i en virksomhed, der er ejet af nærtstående familie. Ægtefælle, samlever, forældre, børn, svigerforældre, svigerbørn og børnebørn anses i denne sammenhæng for at være nærtstående.

Hvis arbejdsgiver er under rekonstruktion

Hvis din arbejdsgiver ikke kan betale din løn, kan vedkommende anmode skifteretten om at komme under rekonstruktion. . Skifteretten udvælger en advokat, som skal godkende alle beslutninger, som din arbejdsgiver træffer. En arbejdsgiver vælger at gå under rekonstruktion for at undersøge, om virksomheden kan overleve, så konkurs kan undgås. En rekonstruktionsbehandling kan maksimalt vare et år. Er virksomheden fortsat insolvent ved rekonstruktionsbehandlingens ophør, indledes automatisk konkursbehandling.

Under rekonstruktion skal du stadig have din løn udbetalt som normalt. Din arbejdsgiver har mulighed for at låne pengene til din løn af Lønmodtagernes Garantifond. Dækningen fra Lønmodtagernes Garantifond er begrænset. Din arbejdsgiver kan under rekonstruktionsbehandlingen højst modtage netto kr. 80.000,00 pr. lønmodtager og maksimalt for en samlet perioden på 3 måneder.

Så længe en begæring om rekonstruktion er under behandling og så længe en rekonstruktionssag verserer, kan virksomheden ikke erklæres konkurs.

Medlemslån og dagpengelån hos Frie Funktionærer

I den tid det tager Lønmodtagernes Garantifond at behandle din sag, har du som medlem af Frie Funktionærers fagforening mulighed for at få et medlemslån svarende til nettolønudbetalingen for en måned på maksimalt 20.000 kroner.

Er du medlem af Frie Funktionærers a-kasse, kan du få dagpengelån svarende til den dagpengesats, du ville være berettiget til, hvis du ikke var berettiget til løn fra en arbejdsgiver. For at være berettiget til lånet, skal du opfylde betingelserne for at få dagpenge samt være tilmeldt Jobcentret.

Kontakt Frie Funktionærers a-kasse på 63 13 85 50 for vejledning om dagpengelån.