Hvad skal en ansøgning indeholde?

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan opbygge en god og informativ ansøgning, der beskriver dig og dine kompetencer.

Som hovedregel består de fleste skriftlige ansøgninger i nævnte rækkefølge af:

  • Indledning (motivation til at søge netop dette job i denne virksomhed)
  • Kompetencer (hvad kan du byde ind med til virksomheden)
  • Besvarelse af annoncens krav
  • Afslutning

Indledning

Start med at lave en liste over grunde til, at du gerne vil have jobbet, og hvad der fagligt og personligt kvalificerer dig til det. Lad det straks i indledningen skinne igennem, at du brænder for jobbet og virksomheden. Beskriv med dine egne ord, hvorfor du søger netop dette job og fokuser på, hvad DU kan tilføre virksomheden. Så er du allerede et skridt foran dem, der indleder med standardformuleringer.

Kompetencer

Fortæl derefter lidt om dig selv, men rems ikke dine erfaringer kronologisk op i ansøgningen. Fokuser i stedet på de kompetencer, der er direkte anvendelige i jobbet og brug i stedet dit CV til at skabe overblik over erhvervserfaring, uddannelsesforløb m.m. Bestræb dig på kort og præcist at sælge dig selv til virksomheden.

Besvarelse af annoncens krav

Når du skal besvare annoncens krav, kan det være en hjælp først at udarbejde din faglige og personlige profil. Den faglige profil består af grunduddannelse, videregående uddannelse, erhvervserfaring og fagområder, mens den personlige profil beskriver menneskelige egenskaber. 

Fortæl om dine styrker

Bryd med janteloven. Har du personlige egenskaber, der udgør et særligt aktiv for virksomheden, så fortæl det. Synes du, det er svært selv at vurdere, så bed nogle, der kender dig godt give deres ærlige beskrivelse af dine styrker og udviklingsområder.

Afslutning

Som afslutning er det vigtigt, at du med dine egne ord giver modtageren indtryk af, at du er oprigtigt interesseret i stillingen og ønsker at uddybe dine kvalifikationer ved en personlig samtale. Bryd også med janteloven og skriv, at du glæder dig til at møde dem/dig til en personlig samtale. Det er hele formålet med en ansøgning.