Hvordan sælger jeg mig selv bedst til samtalen? Elevatortalen kort fortalt

En elevatortale er den tale, der opsummerer dine kompetencer og din værdi på omkring 30-60 sekunder. Navnet kommer af, at du skal kunne nå at fortælle om alle dine vigtigste kompetencer i løbet af en elevatortur, hvorfor den ikke må vare længere end max et minut.


”Fortæl kort om dig selv” Hvor ofte har du fået dette spørgsmål, enten før (ved telefonisk henvendelse) eller under jobsamtalen? Og hvor ofte har du efterrationaliseret og tænkt: ”Hvorfor glemte jeg dog at fortælle det vigtigste?”

Her har du et redskab til, hvordan du altid er klar i mælet, får fortalt det vigtigste og samtidig virker velformuleret og skarp.

1. Forbered din elevatortale

Vær opmærksom på, at det ikke er samme elevatortale, du nødvendigvis skal anvende til alle jobs, du søger. Få din elevatortale tilpasset det enkelte job, virksomhed, stilling - ligesom dit ansøgningsmateriale.

Prioriter indholdet og lav en bruttoliste ud fra:

 • Dine vigtigste relevante erfaringer i forhold til stillingen. Hvilke funktioner kan du udfylde i virksomheden? Hvilke arbejdsopgaver kan du håndtere?
 • Hvorfor har du søgt netop dette job i denne virksomhed?
 • Hvad kan du bidrage med via dine personlige egenskaber?
 • Hvordan vil du kunne bidrage til teamet – holdånden?
 • Sæt ord på den værdi, dine vigtigste faglige kompetencer skaber, og hvilket behov de opfylder.
 • Uddannelse, hvis den er relevant.
 • Hvilke resultater vil du kunne levere?
 • Hvad gør dig speciel i forhold til stillingen?

2. Find dine unikke fordele (USP – Unique Selling Proposition) - dine konkurrencemæssige fordele

Sæt dig i modtagerens sted. Hvis du var din kommende chef, hvad ville du så helst høre? Prioritér din bruttoliste ud fra, hvad du tror, der vægter mest hos din kommende arbejdsgiver. Dermed får du et overblik over de vigtigste "Unique Selling Proposition", som SKAL være med i din elevatortale.

3. Struktur

Strukturér rækkefølge og indhold i din elevatortale, fx med:

 • Hvem er du?
 • Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?
 • Hvilken erhvervserfaring har du?
 • Hvad kendetegner dig?
 • Hvad kan du tilføre virksomheden - hvilken forskel vil du gøre?
 • Hvorfor bør de vælge dig?

Du kan planlægge din elevatortale, så den både findes i en kort version på cirka 30 sekunder og i en lidt længere version på 5-6 minutter, alt efter hvad der lægges op til ved jobsamtalen.

4. Træn og tal højt, klart og tydeligt under træningen

Træn dig selv i at overholde tiden, være klar i mælet og få styr på kropssproget og samtidig få fortalt det, du ønsker. Spejlet, videokameraet, Ipad’en, Smartphonen m.v. er gode redskaber til at øve sig – og samtidig finde de ”svage” punkter, som kræver lidt mere træning. Jo mere du øver dig, jo mere sikker bliver du, og jo bedre bliver du til samtalen. Træn, til du bliver tilfreds, og prøv så din elevatortale af på en ven, nabo, tidligere kollega, en i dit netværk, din fagforening e.lign. og bed om konstruktiv feedback. 

Er der passager, der er svære at sige, så brug andre ord. Når du er tilfreds, så skriv talen ned og vær klar til at ”fyre den af”.

5. Elevatortalen ved telefonisk henvendelse til virksomheder

Ser du et stillingsopslag på et job, som du tænker, er drømmejobbet, så ring til virksomheden. Inden du gør det, så forbered dig godt. Tjek hjemmesiden, læs stillingsopslaget godt igennem og forbered 2-3 spørgsmål, som du ikke finder svaret på hverken i stillingsopslaget eller på hjemmesiden.

Spørgsmålene skal være skarpe, hvis du gerne vil have jobbet. At ringe til en virksomhed og bede dem ”fortælle lidt mere om stillingen”, uden at være konkret, er det samme som at sige, at det job ønsker jeg ikke.

Hvis du får en god dialog med virksomhedens kontaktperson, er der stor sandsynlighed for, at du får spørgsmålet: ”Hvem er du – kan du kort fortælle om dig selv”? Og her er det så, at du på cirka 30 sekunder har muligheden for at fortælle alt det væsentlige om dig i forhold til jobbet.

Husk at referere til telefonsamtalen med navngiven person, når du efterfølgende skriver din ansøgning. 

Held og lykke!