Funktionærloven

Størstedelen af Frie Funktionærers medlemmer er beskyttet af funktionærloven. Loven giver dig en række vigtige rettigheder, når du er på arbejdsmarkedet.


Funktionærloven er en dansk lov, der består af en række regler for opsigelse, ferie, løn under sygdom, konkurrenceklausuler og meget mere. Loven giver funktionærer vigtige rettigheder på arbejdsmarkedet.

Du er omfattet af funktionærloven, når du arbejder inden for kontor, handel (f.eks. butiksekspedient), lagerekspedition, teknisk eller klinisk arbejde og ledelse. Samtidigt skal du arbejde mere end 8 timer om ugen for at være dækket af funktionærloven. Loven gælder som udgangspunkt ikke for håndværkere, fabriksarbejdere, landmænd og fiskere.

Ansættelseskontrakt

Ifølge funktionærloven har du krav på en ansættelseskontrakt, når din gennemsnitlige arbejdstid er mere end 8 timer om ugen. Du skal modtage ansættelseskontrakten senest en måned efter, at du er startet på dit arbejde.

Funktionærloven stiller en række formelle krav til indholdet af ansættelseskontrakten. Den skal blandt andet indeholde dit og arbejdsgiverens navn og adresse, hvornår du er tiltrådt, beskrivelse af dine rettigheder til betalt ferie, regler om opsigelsesvarsel, og hvad der er aftalt vedrørende din løn.

Prøvetid

Funktionærloven giver mulighed for, at du og din arbejdsgiver kan aftale en prøvetid på op til tre måneder. I prøvetiden har din arbejdsgiver ret til at opsige dig med 14 dages varsel. I kan også vælge at aftale et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage, så du også får mulighed for at opsige dit job med 14 dages varsel. Er der ikke aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel, kan du sige op med en dags varsel.

Aftale om prøvetid skal fremgå af din ansættelseskontrakt.

Opsigelse

Du kan opsige dit job med en måneds varsel til en måneds udgang, medmindre du er under prøvetid, er i en midlertidig ansættelse eller har aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel. Husk, at du altid bør opsige dit job skriftligt, så du har dokumentationen i orden.

Hvis du bliver opsagt, har du krav på en begrundelse, hvis du beder om det. Yderligere kan du have krav på et opsigelsesvarsel afhængig af, hvor længe du har været ansat. Du bør altid modtage en opsigelse skriftligt.

Usaglig opsigelse

Jævnfør funktionærloven skal en opsigelse være rimeligt begrundet. Hvis du har været ansat i minimum et år, har du krav på erstatning, såfremt din opsigelse ikke hviler på en rimelig begrundelse. En rimelig begrundelse kan både relatere sig til dit ansættelsesforhold og virksomhedens forhold.

Konkurrenceklausuler

En konkurrenceklausul kan indgås mellem dig og din arbejdsgiver. Konkurrenceklausulen forhindrer, at du ikke kan tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed eller udøve selvstændig konkurrerende virksomhed. 

Formålet med konkurrenceklausulen er, at beskytte arbejdsgivere mod konkurrence fra tidligere medarbejdere. Konkurrenceklausuler kan kun pålægges særligt betroede medarbejdere, og aftalen skal udformes skriftligt.

Kundeklausuler

Funktionærlovens regler om kundeklausuler har eksisteret siden 1999. En kundeklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse til din arbejdsgivers kunder, når dit ansættelsesforhold slutter. I kan også aftale, at du ikke kan blive ansat hos kunderne.

I modsætning til konkurrenceklausulen afskærer kundeklausulen dig ikke fra at arbejde hos en konkurrerende virksomhed, men den forhindrer dig i at arbejde med en bestemt kundegruppe.

En kundekalusul skal være skriftlig, før den er gyldig. Dette krav er opfyldt, hvis kundeklausulen er beskrevet i din ansættelseskontrakt eller som et tillæg til ansættelseskontrakten.