Regler for fritidsjob: 13-14 år

Hvis du er mellem 13-14 år og ikke har afsluttet 9. klasse, må du udføre lettere arbejdsopgaver. Det er også en regel, at dit arbejde ikke må gå ud over din skolegang eller sundhed. Du må derfor ikke arbejde for mange timer eller med farlige ting. Når du er under 15 år, skal dine forældre vide, at du har et fritidsarbejde.

Det må du gerne arbejde med

 • Ekspedition i mindre forretninger såsom kiosk, bagerbutikker og grøntforretninger.
 • Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.
 • Lettere budtjeneste, herunder internt piccolo-arbejde og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende.
 • Lettere rengøring, oprydning og borddækning.
 • Pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver.

Det må du ikke arbejde med

 • Ekspedere mange eller tunge varer. Du må derfor ikke sidde i kassen i et supermarked.
 • Løfte tunge kasser fx kasser med fyldte sodavand og øl.
 • Rengøre store arealer

Arbejdstider og pauser

På skoledage må du maksimalt arbejde 2 timer. På dage, hvor du ikke går i skole, må du maksimalt arbejde 7-8 timer. Din ugentlige arbejdstid i uger med skoledage må ikke overstige 12 timer. I uger, hvor du ikke går i skole, må din arbejdsuge maksimalt være 35-40 timer.

Du må ikke arbejde mellem kl. 20.00 og 06.00, og du har krav på mindst 30 minutters pause uden løn, hvis din arbejdsdag er over 4,5 timer.

Feriepenge

Når du har et fritidsjob, har du ret til feriepenge. Feriepengene er 12,5 % af din løn og tillæg. Det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver siger, at din løn er inklusiv feriepenge.

Du optjener dine feriepenge i et kalenderår (1. januar - 31. december). Feriepengene kan udbetales året efter, altså efter 1. maj, hvor ferieåret begynder. Udbetaling af dine feriepenge sker enten via FerieKonto (Feriekonto.dk), eller også modtager du et elektrionisk feriekort fra din arbejdsgiver via e-Boks.

Hvis du ikke får dine feriepenge, skal du huske at gøre krav på dem over for din arbejdsgiver inden 3 år. Ellers mister du retten til at få dem udbetalt. Du kan få hjælp af Frie Funktionærers fagforening, hvis din arbejdsgiver ikke vil udbetale dine feriepenge.

Må du arbejde alene på job?

Når du er under 18 år, må du som udgangspunkt ikke arbejde alene. Du skal derfor arbejde under tilsyn af en person, der er fyldt 18 år. Hvis der ingen risiko er i dit job, eller du er meget rutineret, kan tilsynet af dig være i perioder. Det er altid din arbejdsgiver, der har ansvar for, at du får det rigtige tilsyn.

Funktionærloven

Funktiornærloven giver dig særlige rettigheder såsom fuld løn under sygdom. Du kan godt være omfattet af funktionærloven, når du har et fritidsjob. Funktionærloven gælder for dig, hvis du:

 • Udfører funktionærarbejde. Fx arbejder i butik, på lager med kundekontakt eller på kontor
 • I gennemsnit arbejder mere end 8 timer om ugen

Du skal være opmærksom på, at du som fritidsjobber i nogle perioder kan være omfattet af funktionærloven og i andre perioder ikke. Dette kan Frie Funktionærers fagforening hjælpe dig med at finde ud af.

Sygdom

Hvis du er omfattet af funktionærloven, får du fuld løn under sygdom. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, kan du også have ret til løn under sygdom, hvis:

 • Du har været ansat i mindst 8 uger
 • Du har arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de seneste 8 uger

Når du melder dig syg, må din chef ikke spørge ind til, hvad du fejler.

Skal jeg selv finde en afløser?

Du skal aldrig selv finde en afløser, hvis du bliver syg. Det gælder også i dit fritidsjob. Det er altid din arbejdsgiver, der skal sørge for dette.