Dine rettigheder i dit studiejob

Dine rettigheder i dit studiejob

Når du får studiejob, er det vigtigt, at du ved, hvad der står i kontrakten, og hvad vilkårene betyder for dig. Få et overblik over de vigtigste punkter her.

Kontrakten – Hvornår og hvad?

Din arbejdsgiver har pligt til at udarbejde en kontrakt, når du gennemsnitligt arbejder mere end 8 timer pr. uge, og din ansættelse varer mere end en måned.

Kontrakten skal indeholde:

  • En titel/stillingsbeskrivelse.
  • Hvornår du tiltræder.
  • Antal timer pr. uge.
  • Dine ferierettigheder.
  • Opsigelsesvarsler.
  • Løn.
  • Eventuel henvisning til en overenskomst.

Funktionærloven

Hvis du bliver ansat som funktionær, vil du automatisk være omfattet af funktionærloven, når du arbejder gennemsnitlig mere end 8 timer pr. uge.

Spørg os, hvis du er i tvivl, om du er funktionær.

Løn under sygdom

Som funktionær har du ret til løn under sygdom. Bemærk, at der kan være særlige regler for sygemelding på din arbejdsplads.

Graviditet og barsel

Du har som funktionær ret til halv løn under fravær på grund af graviditet og barsel, som er 4 uger før forventet fødselstidspunkt og 14 dage efter fødslen. Du er også beskyttet mod opsigelse efter ligebehandlingsloven, når din arbejdsgiver bliver bekendt med din graviditet.

Opsigelsesvarsel

Er du omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler, kan du opsiges med 14 dages varsel inden prøveperiodens udløb. Herefter stiger opsigelsesvarslet fra 1 til 6 måneders varsel.

Ferie

Du har efter ferieloven ret til 5 ugeres betalt ferie pr. ferieår (1. maj - 30. april), når du har optjent ferie i det foregående optjeningsår (1. januar - 31. december). Bliver du ansat direkte fra studiet uden at have optjent ferie tidligere, har du stadig ret til ferie, dog ikke med løn.

Er du medlem, anbefaler vi dig at kontakte os, inden du skriver under, og husk, at du altid kan kontakte juridisk afdeling på telefon 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål.