Regler for fritidsjob: 15-17 år

Hvis du er mellem 15-17 år og har afsluttet 9. klasse, må du udføre langt de fleste arbejdsopgaver. 

Det må du gerne arbejde med

 • Ekspedition og kassebetjening i alle forretninger og supermarkeder
 • Betjene en pappresser, flaskeautomat og flaskebånd
 • Arbejde med friture
 • Arbejde med maskiner, der ikke er farlige
 • Rengøring og oprydning
 • Budtjeneste og piccolo-arbejde

Det må du ikke arbejde med

 • Du må ikke arbejde i omgivelser med ekstrem høj eller lav temperatur.
 • Du må ikke arbejde under højt lufttryk.
 • Du må ikke udføre arbejdsprocesser, der kan medføre fare for eksplosion.
 • Du må ikke arbejde med giftige, ætsende kræftfremkaldende stoffer, sprængstof samt organiske opløsningsmidler.
 • Du må ikke arbejde med rengøringsdesinfektion og bekæmpelsesmidler, hvis disse midler er farlige.
 • Du må ikke udføre arbejde, der indebær løft af tunge genstande som udgangspunkt over 12 kg.
 • Du må ikke udføre arbejdsopgaver, der indebærer fysiske belastninger, som på kort eller længere sigt må betragtes som skadelige for din sundhed eller udvikling.

Arbejdstider og pauser

Når du er 15-17 år og har afsluttet 9. klasse, må din arbejdstid ikke overstige den almindelige arbejdstid for voksne, der udfører det samme job som dig. Din arbejdstid må ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. 

Som udgangspunkt må du ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og 06.00.

Feriepenge

Når du har et fritidsjob, har du ret til feriepenge. Feriepengene er 12,5 % af din løn og tillæg. Det er ulovligt, hvis din arbejdsgiver siger, at din løn er inklusiv feriepenge.

Du optjener dine feriepenge i et kalenderår (1. januar - 31. december). Feriepengene kan udbetales året efter, altså efter 1. maj, hvor ferieåret begynder. Udbetaling af dine feriepenge sker enten via FerieKonto (Feriekonto.dk), eller også modtager du et elektrionisk feriekort fra din arbejdsgiver via e-Boks.

Hvis du ikke får dine feriepenge, skal du huske at gøre krav på dem over for din arbejdsgiver inden 3 år. Ellers mister du retten til at få dem udbetalt. Du kan få hjælp af Frie Funktionærers fagforening, hvis din arbejdsgiver ikke vil udbetale dine feriepenge.

Må du arbejde alene på job?

Når du er under 18 år, må du som udgangspunkt ikke arbejde alene. Du skal derfor arbejde under tilsyn af en person, der er fyldt 18 år. Hvis der ingen risiko er i dit job, eller du er meget rutineret, kan tilsynet af dig være i perioder. Det er altid din arbejdsgiver, der har ansvar for, at du får det rigtige tilsyn.

Funktionærloven

Funktiornærloven giver dig særlige rettigheder såsom fuld løn under sygdom. Du kan godt være omfattet af funktionærloven, når du har et fritidsjob. Funktionærloven gælder for dig, hvis du:

 • Udfører funktionærarbejde. Fx arbejder i butik, på lager med kundekontakt eller på kontor
 • I gennemsnit arbejder mere end 8 timer om ugen

Du skal være opmærksom på, at du som fritidsjobber i nogle perioder kan være omfattet af funktionærloven og i andre perioder ikke. Dette kan Frie Funktionærers fagforening hjælpe dig med at finde ud af.

Sygdom

Hvis du er omfattet af funktionærloven, får du fuld løn under sygdom. Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, kan du også have ret til løn under sygdom, hvis:

 • Du har været ansat i mindst 8 uger
 • Du har arbejdet mindst 74 timer i alt inden for de seneste 8 uger

Når du melder dig syg, må din chef ikke spørge ind til, hvad du fejler.

Skal jeg selv finde en afløser?

Du skal aldrig selv finde en afløser, hvis du bliver syg. Det gælder også i dit fritidsjob. Det er altid din arbejdsgiver, der skal sørge for dette.