Syg i ferien: Har jeg ret til erstatningsferie?

Du har mulighed for at søge om erstatningsferie, hvis du skulle være så uheldig at bruge din ferie på at være syg.

En afgørelse fra EU-domstolen gør, at du fra 1. maj 2012 får ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i mere end 5 dage under din ferie. Hidtil har man kun haft ret til erstatningsferie, hvis man var syg, før ferien begyndte. Denne regel er nu lavet om, så også sygdom, der opstår under din ferie - i visse situationer - kan give dig ret til erstatningsferie. 

Betingelser 

For at kunne få ret til erstatningsferie i forbindelse med sygdom, som er opstået under din ferie, er det en betingelse, at du selv indhenter (og betaler for) en lægeerklæring. Opholder du dig i udlandet, skal du søge læge i det pågældende land og få en lægeerklæring. Du skal desuden straks (altså under din ferie) meddele din arbejdsgiver, at du er blevet syg. 

Først fra 6. sygedag 

Du har først ret til erstatningsferie fra den 6. sygedag under ferie. De første 5 sygedage kan du altså ikke få erstatningsferie for. De 5 sygedage uden erstatningsferie løber først fra den dag, hvor du sygemelder dig til din arbejdsgiver. 

Derfor er det vigtigt, at du straks meddeler din arbejdsgiver, at du er blevet syg under din ferie. Det kan være en god idé at kontakte juridisk afdeling for at høre nærmere om reglerne, hvis du som medlem bliver syg under ferie.

Kan jeg få overført min restferie?

Hvis ikke du har opbrugt alle dine feriedage inden d. 1. maj, er det ikke uden videre muligt at få overført eller udbetalt den resterende ferie. Der er dog visse undtagelser. Du må ligeledes kontakte din arbejdsgiver eller tage fat i a-kassen for yderligere spørgsmål.