Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg vil holde ferie?

Som ledig kan du frit placere din ferie. Men hvis du er i arbejde, er det ferielovens bestemmelser, der gælder.

Er du i arbejde, skal ferien aftales med arbejdsgiveren, og her er det ferieloven, der fastlægger, hvornår ferien kan placeres.

Er du ledig, kan du derimod selv bestemme, hvornår du vil holde ferie - blot skal du huske at give jobcenteret besked senest 14 dage før ferien. Det gælder også, når du holder den ferie, du selv har optjent.

Skal du have feriedagpenge under ferien, skal a-kassen have besked senest på den første feriedag.

Du kan give Jobcentret besked via Jobnet.dk.

Ferie og aktivering

Hvis du er i løntilskudsjob, skal du aftale ferien med din arbejdsgiver på samme måde, som hvis du var ansat i ordnær beskæftigelse.

Modtager du som ledig dagpenge under aktivering, skal ferie som udgangspunkt følge uddannelsesstedets ferieperioder. 

Du kan dog få udbetalt feriedagpenge, hvis ferien holdes i en praktikperiode eller ferien er skrevet ind i din jobplan eller din uddannelsesplan.

Hvor meget ferie har jeg ret til?

Efter ferielovens bestemmelser har du ret til at holde alle 5 ugers ferie i perioden 1. maj - 30. april. Af de 5 ugers ferie har du ret til at holde 3 af ugerne (din hovedferie/sommerferie) inden den 30. september.  Det gælder uanset, hvor travlt du har på dit arbejde. Din arbejdsgiver har til gengæld også ret til at pålægge dig at afholde alle 5 ugers ferie – også selv om du selv helst vil have udbetalt hele eller en del af ferien. 

Du har kun ret til betalt ferie eller feriegodtgørelse, hvis du har optjent ret til det. Ferie optjener du i perioden 1. januar – 31. december og kan bruge den optjente ferie i det efterfølgende ferieår fra 1. maj – 30. april. 

Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver om, hvornår du skal holde ferie, er det din arbejdsgiver, som har ret til at fastsætte ferietidspunktet. Det skal dog ske med et varsel på 3 måneder for hovedferie (sommerferie) og med et varsel på 1 måned for øvrig ferie.

Kan min arbejdsgiver tilbagekalde ferie?

Som udgangspunkt kan de ferieperioder, som du allerede har aftalt med din arbejdsgiver ikke ændres. Hvis du ikke har påbegyndt din ferie endnu, kan din arbejdsgiver dog annullere din planlagte ferie, hvis der opstår væsentlige og uforudsete problemer (force majeure). Din arbejdsgiver har dog så pligt til at betale erstatning, hvis du fx har bestilt en rejse og ikke kan få pengene refunderet.

Hvis din ferie allerede er begyndt, kan din arbejdsgiver ikke afbryde den.