Kan jeg få min restferie overført eller udbetalt?

Ferieåret slutter d. 30. april. Har du ferie tilbage, som du ikke har nået at afholde, får du her et overblik over dine rettigheder og muligheder for overførsel og udbetaling af restferie.

Som udgangspunkt har alle lønmodtagere i Danmark ret og pligt til at afholde 25 dages ferie pr. ferieår (fra 1. maj – 30. april). Bruger du ikke alle dine feriedage inden 1. maj, er det ikke uden videre muligt at få overført eller udbetalt den resterende ferie. Der er dog visse undtagelser:

  • Den 5. ferieuge har du ret til at få udbetalt, hvis du ikke holder den inden 1. maj. Du skal anmode din arbejdsgiver om at udbetale den 5. ferieuge senest den 30. september i det år, hvor ferieåret udløber (fx senest 30. september 2016 for restferie gældende for ferieåret 2015-2016).
  • Hvis din arbejdsgiver er indforstået med det, kan I indgå en aftale om at overføre den 5. ferieuge til det efterfølgende ferieår. En sådan aftale skal indgås skriftligt og senest den 30. september efter ferieårets udløb.
  • Hvis du har været udsat for en feriehindring (fx sygdom eller barsel) op til den 30. september, har du ret til at få udbetalt den ikke afholdte hovedferie (sommerferien). De resterende 2 ugers ferie kan udbetales, hvis du er udsat for en feriehindring op til den 30. april.

  • Hvis du har skiftet arbejde inden for et ferieår, har du ret til at få udbetalt din resterende ferie for det pågældende ferieår efter 1. maj. Du er altså ikke tvunget til at holde ferie i det første ferieår, når du starter hos en ny arbejdsgiver. Hvis du har været på dagpenge eller anden overførselsindkomst i det pågældende ferieår, kan du dog miste din ret til udbetaling af ferien.

Feriepengene for den ferie, som du ikke afholder eller kan få udbetalt, tilfalder normalt Arbejdsmarkedets Feriefond. Overførsel eller udbetaling af ikke afholdt ferie gælder ikke for feriedagpenge fra a-kassen.

Ret til ferie

Du har ret til at holde alle 5 ugers ferie i perioden 1. maj - 30. april. Det gælder uanset, hvor travlt du har på dit arbejde. Din arbejdsgiver har til gengæld også ret til at pålægge dig at afholde alle 5 ugers ferie – også selv om du selv helst vil have udbetalt hele eller en del af ferien. 

Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver om, hvornår du skal holde ferie, er det din arbejdsgiver, som har ret til at fastsætte ferietidspunktet. Det skal dog ske med et varsel på 3 måneder for hovedferie (sommerferie) og med et varsel på 1 måned for øvrig ferie.

Hvis du er ledig, optjener du feriedagpenge af de ydelser, du har fået fra din a-kasse i optjeningsåret. Optjeningsåret går fra 1. januar til 31. december, mens ferieåret (perioden hvor du kan bruge dine optjente feriepenge/feriedagpenge) går fra 1. maj - 30. april.

Har du spørgsmål vedrørende din resterende ferie, så kontakt vores juridisk afdeling på telefon 63 13 85 50.