Hvornår kan jeg få feriedagpenge – og hvor meget kan jeg få?

Hvis du vil være sikker på, at feriedagpengene er på din konto, før du holder ferien, skal a-kassen have din ansøgningsblanket en måned før, at ferien begynder.

Du kan tidligst få udbetalt feriedagpenge en uge før feriens start, og du skal altid give a-kassen besked, hvis du ændrer placeringen af din ferie. 

Hvor meget?

Hvis du har fået udbetalt ydelser fra a-kassen med en beregnet dagpengesats i perioden fra optjeningsårets begyndelse og frem til feriens start, får du feriedagpenge med den beregnede sats, dog ikke højere end den forsikringsstatus du har i a-kassen på ferietidspunktet.

I alle andre tilfælde bruges satsen for nyuddannede (dimittendsatsen), som er 0 kr. pr. dag for fuldtidsforsikrede og 0 kr. pr. dag for deltidsforsikrede.

Hvordan får jeg mine feriedagpenge?

Du skal ansøge om feriedagpenge. Det gør du ved at logge ind på TastSelv på Mit Frie.

Udbetalingsoversigten er elektronisk

Udbetalingsspecifikationen er elektronisk og kan ses på Mit Frie. 

Har jeg ret til feriedagpenge?

Feriedagpenge er som udgangspunkt en ydelse, man kan søge på lige fod med almindelige dagpenge i a-kassen.

Det kræver dog, at man opfylder en række betingelser for at opnå retten til at modtage feriedagpenge. Feriedagpenge kan derfor ikke sammenlignes med den ferie, man optjener ret til efter ferieloven.

Mere info:

Læs mere i pjecen "Feriedagpenge", som du finder under a-kasse/pjecer