Hvordan optjener jeg feriedagpenge?

Du optjener feriedagpenge af de ydelser, du har fået fra a-kassen i optjeningsåret.

Du optjener dog ikke feriedagpenge af efterløn, overgangsydelse og befordringsgodtgørelse. Du optjener også ret til feriedagpenge, hvis du i optjeningsåret har fået:

  • Barselsdagpenge, som du har fået udbetalt fra din kommune, bortset fra de tilfælde, hvor du samtidig har optjent ret til løn eller feriegodtgørelse.
  • Dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land.

Optjeningsåret går fra 1. januar til 31. december, mens ferieåret (perioden hvor du kan bruge dine optjente feriepenge/feriedagpenge) går fra 1. maj t.o.m. 30. april.

Antallet af dage med feriedagpenge beregnes ved at dividere de samlede bruttoydelser i optjeningsåret med dagpengesatsen i optjeningsåret. Derefter ganges beløbet med 0,0937.

Hvert år i april sender a-kassen brev til alle medlemmer, der har ret til feriedagpenge i det nye ferieår, som begynder 1. maj. Her står der, hvor mange dage med feriedagpenge, man har ret til, og vi orienterer om forudsætningerne for at få pengene udbetalt.

Hvad er forskellen på feriepenge og feriedagpenge?

Feriepenge optjener du i et ansættelsesforhold, efter overensstemmelse med ferieloven.

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som du på visse betingelser kan få udbetalt fra a-kassen, hvis du opfylder betingelserne

Feriepenge og feriedagpenge - hvad skal bruges først?

I ferieåret kan du holde 5 ugers ferie (25 dage) med hel eller delvis økonomisk dækning i form af løn, feriegodtgørelse og feriedagpenge.

Har du ikke optjent ret til 25 dages betalt ferie fra en arbejdsgiver eller på et feriekort, kan du søge feriedagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og har fået ydelser fra a-kassen og/eller kommunen i form af syge-/barselsdagpenge i optjeningsåret (01.01. - 31.12.).

Feriedagpenge kan tidligst udbetales én uge før ferien begynder. Det beløb, som udbetales til din konto, er efter fradrag for skat. Du får også et brev fra a-kassen om udbetalingen.