Hvordan er reglerne om ferie i en opsigelsesperiode?

Hvis du er blevet opsagt, gælder der særlige regler for afholdelse af ferie. Reglerne om ferie i opsigelsesperioden afhænger blandt andet af længden af dit opsigelsesvarsel, samt om du er fritstillet.


I forbindelse med en opsigelse kan din arbejdsgiver varsle afholdelse af hovedferien med 3 måneders varsel og med 1 måneds varsel for restferien.

Er du fritstillet?

Hvis du er fritstillet, er det en automatisk ferievarsling. Er du fx opsagt og fritstillet med 6 måneders varsel, kan du pålægges at afholde hele den ferie, du har optjent og som skal holdes i indeværende ferieår. Den ferie du har optjent og optjener i det år, du bliver opsagt, skal indbetales til FerieKonto eller alternativt fremgå af et feriekort fra din arbejdsgiver.

3 ugers hovedferie

Hvis du inden opsigelsen havde aftalt afholdelse af 3 ugers hovedferie, kan du protestere mod denne afholdelse, hvis der fra opsigelsen er mindre end 3 måneder og 18 dage til opsigelsesvarslets udløb.