Har jeg ret til feriedagpenge?

Feriedagpenge er en ydelse, man kan søge på lige fod med almindelige dagpenge i a-kassen.

Det er som udgangspunkt en ret man har, men man skal opfylde nogle betingelser for at opnå retten. Feriedagpenge kan derfor ikke sammenlignes med den ferie, man optjener ret til efter ferieloven.

Man har ikke pligt til at holde sin ferie med feriedagpenge, og kan man ikke nå at holde den, inden ferieåret udløber (den 30. april), kan feriedagpenge ikke udbetales. Bliver man syg under ferien, "tæller" sygedagene som feriedage alligevel.

Betingelser for at få udbetalt feriedagpenge

 • Du skal være medlem af a-kassen
 • Du skal indsende en ansøgningsblanket
 • Du skal være ansat som lønmodtager eller ledig
 • Du skal holde ferien og have ret til dagpenge fra a-kassen
 • Du skal først have holdt din egen optjente ferie med løn/feriegodtgørelse, før feriedagpenge kan udbetales
 • Du må ikke modtage løndækning fra en arbejdsgiver under ferien
 • Du må ikke være sygemeldt, på barsel eller af anden grund ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du må ikke være i karantæne
 • Du må ikke være under uddannelse eller selvstændig erhvervsdrivende.
 • Du skal have bopæl og ophold i Danmark
 • Hvis du er ledig, når ferien holdes, skal du give jobcenteret besked om ferien senest 14 dage før du starter ferie.

Banner Kviksvar 6 Gode Grunde 700 250

Feriedagpenge kan ikke overføres

Kan du ikke nå at holde din ferie med feriedagpenge i ferieåret, kan de ikke overføres til næste ferieår. Det betyder, at du skal holde ferien for ferieåret 2015/2016 (som udløber den 30. april 2016) inden den 1. maj 2016.

A-kassen skal senest modtage din ansøgning om feriedagpenge for ferie i perioden maj 2015 til april 2016 den 31. maj 2016. Ellers bortfalder retten til at få dem udbetalt.

Husk, hvis du er ledig

Du skal give jobcenteret besked om afholdelse af ferie senest 14 dage før feriens begyndelse. Hvis du ikke oplyser jobcenteret om din ferie, kan jobcenteret indkalde dig til samtaler, der rækker ind over din ferie. Du risikerer 3 ugers karantæne, hvis du melder afbud eller ikke møder op, fordi du har ferie.

Kontakt a-kassen, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få feriedagpenge.

Mere info:

Læs mere i pjecen "Feriedagpenge", som du finder under a-kasse/pjecer