Grundlovsdag 5. juni

Har jeg fri på Grundlovsdag?

Grundlovsdag (den 5. juni) er en ganske almindelig arbejdsdag.

Det kan forvirre lidt, at butikkerne holder lukket på Grundlovsdag. Men det er reguleret af lukkeloven, og har derfor ingen betydning for dig som lønmodtager.

Kutyme

På en del arbejdspladser er det dog sædvanligt, at medarbejderne holder fri på Grundlovsdag, uden at de bliver trukket i løn. Denne ret kan være aftalt direkte, eller der kan være en kutyme om, at den 5. juni betragtes som en arbejdsgiverbetalt fridag.

Hvis du er ansat på en sådan virksomhed, skal du ikke trækkes i løn for denne dag, ligesom du ikke kan pålægges at bruge en feriedag, afspadsering eller lignende.

Hvis du er medlem af fagforeningen og er i tvivl om reglerne på din virksomhed, så kontakt juridisk afdeling på telefon 63 13 85 50.