Ferieloven: Hvad har jeg ret til?

Ferieloven gælder for alle lønmodtagere og beskytter deres ret til ferie. Få svar på dine spørgsmål om ferielovens bestemmelser her.

Ferieloven indeholder blandt andet regler vedrørende:

 • Optjeningsår/ferieår
 • Feriens længde og placering
 • Overførsel af ferie
 • Hvem bestemmer, hvornår ferien skal afholdes
 • Varsling af ferie
 • Sygdom i forbindelse med ferie
 • Feriegodtgørelse/ferie med løn
 • Ferietillæg
 • Ferierettigheder for elever
 • Ferie ved opsigelse/fritstilling
 • Udbetaling af feriegodtgørelse
 • Forældelse

Optjent ferie, tillæg og feriefridage

Du optjener 2,08 dages ferie pr. måneds ansættelse, dvs. 25 dage pr. år.

Ferietillæg udgør minimum 1% i feriegodtgørelse, som skal betales løbende, når du holder ferie, men oftest udbetales beløbet med maj eller juni måneds løn.

Feriefridage er ikke lovregulerede. Dem har man kun efter aftale, enten i henhold til en overenskomst, personalehåndbog, individuel kontrakt eller lignende. Antallet af feriefridage skal også fremgå af aftalen. Har man ingen aftale om feriefridage, har man blot krav på 25 dages ferie i henhold til ferieloven.

Juleaften, nytårsaften, grundlovsdag og 1. maj

Juleaften, nytårsaften, grundlovsdag og 1. maj er ikke reguleret af ferieloven. De er almindelige arbejdsdage, med mindre man har ret til betalt fri på disse dage ifølge en aftale.

Banner Kviksvar Ring Med Op 700 200Banner Kviksvar Ring Med Op 700 200

Hvis du fratræder

Arbejdsgiver skal indbetale 12,5% af den ferieberettigede løn til FerieKonto senest den 7. i den anden måned efter, man er fratrådt. I de 12,5% er den lovpligtige 1% i ferietillæg inkluderet. 

Læs mere om fratrædelse

Krav på løn under ferie

Som funktionær har man krav på løn under ferie, såfremt man har optjent ret til ferie. Man optjener ferien i kalenderåret (januar - december), som skal afholdes det følgende ferieår (maj - april). Har man ikke optjent retten til ferie, bliver man trukket i løn under ferie og skal derfor bruge feriepenge optjent fra den tidligere arbejdsgiver eller feriedagpenge.

Arbejdsgiver kan normalt ikke ændre allerede planlagt ferie

Din arbejdsgiver bestemmer i princippet suverænt over din ferie, så længe varslingsreglerne i ferieloven overholdes. For hovedferien (3 ugers sommerferie) er kravet 3 måneders varsel, og for øvrig ferie (2 ugers resterende ferie) en måneds varsel. Dog skal arbejdsgiveren så vidt muligt forsøge at efterkomme lønmodtagernes ønsker for feriens placering.

Hvis en ferieperiode allerede er godkendt af din arbejdsgiver, kan din arbejdsgiver kun tilbagekalde ferieperioden, hvis det sker af væsentlige, upåregnelige, driftsmæssige årsager (force majeure). I sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren kompensere dig i forbindelse med de udgifter, du måtte få, fx afbestilling af rejse eller lignende.

Hvis din ferie allerede er begyndt, kan din arbejdsgiver ikke afbryde den.

Syg i din ferie

Hvis man er syg, når ferien starter, kan man ikke tvinges til at holde ferie og har derfor krav på erstatningsferie, hvis man inden feriens start meddeler sin arbejdsgiver, at man på grund af sygdom ikke kan påbegynde sin ferie. Du skal sygemelde dig inden almindelig arbejdstids start den første feriedag, ellers er sygdommen først opstået under din ferie, og så gælder der andre regler.

Bliver man først syg, når ferien er startet, kan man under visse forudsætninger stadig kræve erstatningsferie. Det forudsætter dog, at man straks (under ferien) giver meddelelse til sin arbejdsgiver om, at man er blevet syg og at man af egen drift indhenter en lægeerklæring. Hvis man befinder sig i udlandet, skal man opsøge en læge dér for at få en lægeerklæring. Den første uges sygdom pr. ferieår kan du ikke få erstatning for.

Kontakt os, hvis du bliver syg under din ferie.

Hvis du vil vide mere om ferielovens bestemmelser

Vær opmærksom på, at loven ikke er til hinder for, at der kan aftales bedre rettigheder, end dem lønmodtageren har krav på efter ferieloven.

Er du medlem af fagforeningen, så kontakt juridisk afdeling, hvis du har behov for vejledning om ferielovens bestemmelser.