Ferie i opsigelsesperioden og afregning af feriepenge

Hvis du er blevet opsagt, gælder der særlige regler for afholdelse af ferie. Reglerne om ferie i opsigelsesperioden afhænger blandt andet af længden af dit opsigelsesvarsel, samt om du er fritstillet.


I forbindelse med en opsigelse kan din arbejdsgiver varsle afholdelse af hovedferien med 3 måneders varsel og med 1 måneds varsel for restferien.

Er du fritstillet?

Hvis du er fritstillet, er det en automatisk ferievarsling. Er du fx opsagt og fritstillet med 6 måneders varsel, kan du pålægges at afholde hele den ferie, du har optjent og som skal holdes i indeværende ferieår. Den ferie du har optjent og optjener i det år, du bliver opsagt, skal indbetales til FerieKonto eller alternativt fremgå af et feriekort fra din arbejdsgiver.

3 ugers hovedferie

Hvis du inden opsigelsen havde aftalt afholdelse af dine 3 ugers hovedferie (sommerferien), har du ret til at aflyse ferien, hvis der fra opsigelsen er mindre end 3 måneder og 15 arbejdsdage til opsigelsesvarslets udløb.

Afregning af feriepenge

Du har krav på en feriegodtgørelse med 12,5 % af den ferieberettigede løn for det optjeningsår, du er i på opsigelsestidspunktet. Det samme gælder tidligere optjeningsår, hvor du endnu ikke har afholdt hele ferien.

Indbetalingen af feriegodtgørelse til FerieKonto skal ske senest den 7. i den anden måned efter din fratræden.

Hvis arbejdsgiveren er omfattet af en feriekortordning via en overenskomst, skal du have tilsendt et feriekort fra arbejdsgiveren i forbindelse med din fratræden.

Forældelsesfristen

Feriepengekravet over for din tidligere arbejdsgiver skal rejses senest 3 år efter ferieårets udløb. Ellers er kravet forældet, og feriepengene er dermed tabt.

Frie Funktioænrers juridiske afdeling kan hjælpe dig med at inddrive kravet, hvis du er medlem af fagforeningen.

Betingelsen for udbetaling af feriepenge

Du kan få feriepenge udbetalt, selvom du ikke har holdt ferien. Betingelsen er, at feriepengene vedrører ferie optjent ud over 20 feriedage - dvs. den 5. ferieuge, eller hvis feriepengene stammer fra et ansættelsesforhold, som er ophørt senest den 30. april.

Hvis feriepengene stammer fra et ophørt ansættelsesforhold, kan feriepengene udbetales uanset beløbets størrelse og antallet af tilgodehavende feriedage.

Sådan søger du om feriepenge

Du skal søge om udbetaling af feriepenge på borger.dk inden den 30. september.

Hvis du i løbet af ferieåret har modtaget en eller flere offentlige ydelser, fx dagpenge, efterløn, flexydelse, ledighedsydelse eller kontanthjælp, bliver antallet af dage med denne ydelse trukket fra de feriedage, du ønsker at få udbetalt feriepenge for.