Er 24. og 31. december almindelige arbejdsdage?

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er i princippet almindelige arbejdsdage, men mange steder har man fri med løn.

24. og 31. december er ganske almindelige arbejdsdage. På en del arbejdspladser er det dog sædvanligt, at medarbejderne har fri uden at blive trukket i løn. Denne ret kan være aftalt direkte eller blot være kutyme. Hvis du er ansat på sådan en virksomhed, kan du ikke blive pålagt at bruge feriedage, afspadsering eller lignende den 24. og 31. december.

Banner Kviksvar Juridisk 700 200

Mellem jul og nytår

I perioden mellem jul og nytår forholder det sig noget anderledes, hvis din arbejdsgiver holder ferielukket, og du derfor bliver tvunget på ferie. Din eventuelle ret til betalt ferie afhænger blandt andet af, om du har optjent mere end 15 dages betalt ferie eller ej:

  • Du har optjent 15 feriedage eller mindre
    Hvis du har optjent ret til 15 dages ferie med løn eller derunder, kan du blive pålagt at afvikle ferie mellem jul og nytår, blot arbejdsgiveren har varslet ferieafholdelsen med 1 måned.
  • Du har optjent mere end 15 feriedage
    Hvis du derimod har optjent ret til mere end 15 dages betalt ferie, skal arbejdsgiveren sørge for, at du gemmer nogle af dine feriedage til mellem jul og nytår. Hvis arbejdsgiveren ikke sørger for, at der bliver "gemt" et antal feriedage, der svarer til antallet af feriedage under julelukningen, skal virksomheden betale dig løn under julelukningen.

Dagpenge under julelukning

Holder din arbejdsplads tvungen juleferie, men har du allerede opbrugt din ferie, opfylder du måske betingelserne for at modtage dagpenge. Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen for nærmere information om dine muligheder for dagpenge under julelukning.

Kontakt os

Er du i tvivl om dine pligter og rettigheder i forbindelse med jul og nytår, er du altid velkommen til at kontakte juridisk afdeling på telefon 63 13 85 50.