Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål og svar om mulighed for skattefri udbetaling af efterlønsbidraget, og hvad det kan betyde at vælge at træde ud af efterlønsordningen.


Efterlønsbidraget er det beløb, du betaler, for senere at kunne få efterløn eller optjene den skattefri præmie. Betaling af bidrag stopper ved efterlønsalderen.

Hvem kan søge om skattefri udbetaling?

  • Du skal være født fra 1953 og senere.
  • Du skal have indbetalt eller p.t. indbetale til efterlønsordningen.
  • Du må ikke allerede være gået på efterløn.

Hvor meget kan du få udbetalt?

Beløbet vil stå i det brev fra os, som du får, hvis du har mulighed for at søge om den skattefri udbetaling. Beløbet vil være større end det beløb, du har indbetalt som efterlønsbidrag. Har du fx betalt efterlønsbidrag uafbrudt siden 1. juli 1999, vil udbetalingen være på 109.200 kr.

Hvornår skal du beslutte dig for, om du vil tage imod tilbuddet?

Du skal beslutte dig i løbet af 1. halvår 2018. Er du med i efterlønsordningen, sender vi dig et informationsbrev i starten af januar 2018, når loven er vedtaget. Frie Funktionærer og alle andre a-kasser vil til den tid have fået de endelige regler om tilbagebetalingen.

Hvordan ved jeg, om det kan betale sig for mig at få mit bidrag tilbagebetalt?

Den bedste måde at finde ud af, hvad der er bedst for dig, er at sætte dig godt ind i efterlønsreglerne. Under vores kviksvar om efterløn kan du bl.a. læse om reglerne for din årgang og se nogle eksempler på, hvordan dine pensioner påvirker din efterløn.

Hvor kan jeg se, hvor meget mine pensioner påvirker min efterløn?

På Beskæftigelsesministeriets efterlønsberegner kan du lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan regne med at få udbetalt i efterløn.  

Det er dine pensioners størrelse, der afgør, hvor meget (eller lidt) du reelt får i efterløn. Pensionerne bliver nemlig modregnet i dit efterlønsbeløb.

Er du født den 1. januar 1956 eller senere, vil dine pensioner altid gøre din efterløn mindre. Det gælder eksempelvis kapitalpension, arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension m.v. Pensionerne bliver også modregnet, selvom du ikke får noget udbetalt fra pensionerne.

Din efterløn vil også blive nedsat, hvis du får udbetalt eller hæver en pension, efter du fylder 60 år.

Modregningen udregnes ved først at tage 5 % af depotværdien på pensionerne. Af det beløb (beregningsgrundlaget) tages 80 %. For livsvarige pensioner beregnes modregningen ved 80 % af den indberettede årlige ydelse. Af det beløb (beregningsgrundlaget) tages 80 %. Resultatet svarer til, hvad der årligt bliver trukket fra i efterlønnen. Som tommelfingerregel svarer et depot på 100.000 kr. til et månedligt fradrag i efterlønnen på 333 kroner. Fx 2 mio. kroner i depot vil betyde et månedligt fradrag på 6.666 kroner. Ved depot over 5,5 mio. kroner er der ingen efterløn. 
Se mere i kviksvaret om reglerne for din årgang.

Er du født før den 1. januar 1956, har du mulighed for at undgå modregning ved at udskyde efterlønnen, til du opfylder 2-års-reglen.

Vil skattefri udbetaling påvirke din mulighed for seniorjob?

Hvis du vælger af få dit efterlønsbidrag udbetalt og dermed melder dig ud af efterlønsordningen, giver du afkald på muligheden for at få et seniorjob. Bliver du derimod i efterlønsordningen, og er du ledig med en dagpengeret, der udløber inden for fem år før din efterlønsalder, skal din kommune tilbyde dig et seniorjob på fuld tid og på normale løn- og ansættelsesvilkår. Du skal i givet fald have tilbuddet fra din kommune, når din dagpengeret udløber.

Hvad giver du afkald på, hvis du får efterlønsbidraget udbetalt?

Vælger du at søge om at få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit, fravælger du også at være med i efterlønsordningen. Det betyder, at:

  • Du mister retten til at gå på efterløn.
  • Du mister samtidig retten til at optjene og få udbetalt den skattefri præmie.
  • Du mister retten til at få et seniorjob.
  • Du mister retten til fleksydelse, som er en slags efterløn til fleksjobbere.

Hvad skal du gøre for at få skattefri udbetaling?

Du skal udfylde "Ansøgning om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag" på TastSelv.

Du kan søge i perioden 1. januar til 30. juni 2018. Efter den 30. juni er det ikke muligt at få bidraget udbetalt skattefrit.

Du får direkte besked fra os, hvis du har mulighed for at søge om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag.

Primo januar sender vi digitalt brev til dig om, hvordan du søger og hvor meget, du kan få udbetalt. I brevet vil du også kunne læse om konsekvenserne af at træde ud af efterlønsordningen. Vi sender e-mail, når dit brev er klar i din indbakke på Mit Frie.
Du må ikke have nået folkepensionsalderen, når du eventuelt ansøger. Det er derfor, det kun er relevant for dig, der er født fra 1953 og senere.

Kan du senere fortryde din ansøgning?

Nej, når du indsender ansøgning om skattefri udbetaling, kan dit valg ikke senere fortrydes.

Hvornår sker udbetalingen?

Pengene bliver udbetalt hurtigst muligt, når vi i 1. halvår 2018 har modtaget og behandlet din eventuelle ansøgning. Beløbet overfører vi til din NemKonto. Du får besked fra os, når vi overfører beløbet.

Har du gæld til a-kassen, bliver den modregnet i en eventuel udbetaling, men udbetalingen af efterlønsbidrag bliver ikke modregnet i offentlige ydelser, fx kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension. 

Hvis du bliver i efterlønsordningen, mister du så muligheden for senere at få efterlønsbidragene udbetalt?

Efter den 30. juni 2018 kan du altid vælge at melde dig ud af efterlønsordningen, dog ikke med skattefri udbetaling, men ved overførsel til din pensionsordning.

Hvad er Frie Funktionærers anbefaling?

Om det er en god ide at få dit efterlønsbidrag udbetalt, afhænger af din situation, din alder, dine pensionsforhold, dit helbred og dine forventninger til dine kommende år på arbejdsmarkedet. 

Vi anbefaler, at du tænker dig godt om, inden du træffer beslutningen. Overvej fordele og ulemper nøje og tjek i efterlønsberegneren, hvor meget du kan forvente i efterløn efter pensionsmodregning.

Du bør fortsætte i ordningen, hvis:

  • Du vil have mulighed for at gå på efterløn.
  • Du vil have mulighed for at få udbetalt en skattefri præmie.
  • Du vil have et indtægtsgrundlag, hvis du skulle miste din ret til dagpenge, inden du kan gå på efterløn.

I sidste ende er beslutningen din.

Kan skattefri udbetaling ske til et eventuelt bo?

Skattefri udbetaling gælder ikke ved udbetaling til boet. Her gælder fortsat, at der skal modregnes afgift på 30 %.