Medfører minibeløb og uhævede feriepenge fradrag i efterlønnen?

Feriepenge skal altid modregnes i efterlønnen. Det gælder også minibeløb og uhævede feriepenge.

Normalt får du udbetalt dine feriepenge i forbindelse med afholdelse af ferie. Men i ferieloven er der visse tilfælde, hvor dine feriepenge udbetales automatisk, uden at du afholder ferie, og uden at du har bedt om udbetalingen, det gælder for minibeløb og uhævede feriepenge.

Minibeløb - max 1.500 kr. 

Har du optjent maksimalt 1.500 kroner ved ferieårets begyndelse fra et ansættelsesforhold i 2016, udbetales feriepengene automatisk til din NemKonto omkring d. 1. maj. Alle beløb på 1.500 kr. eller derunder betragtes som minibeløb.

Uhævede feriepenge på max 2.250 kr. 

Har du højst 2.250 kroner tilbage i feriepenge, som du har optjent i 2016, når ferieåret slutter 30. april 2017, udbetales disse penge automatisk til din NemKonto, selvom du ikke afholder ferien. Alle beløb på 2.250 kr. eller derunder betragtes som uhævede feriepenge.

Feriepenge skal altid modregnes i efterlønnen

Du skal give a-kassen besked, hvis du er på efterløn og får udbetalt feriepenge. Det gælder også minibeløb og uhævede feriepenge.

Du skal oplyse de udbetalte feriepenge på dit efterlønskort eller halvårserklæringen for den periode, hvor du har modtaget udbetalingen.

Feriepengene giver et fradrag i efterlønnen med det antal feriedage, der udbetales. Hver feriedag fradrages med 7,4 timer for fuldtidsforsikrede. Hvis dine feriepenge før skat er mindre end det, du kan få i efterløn, kan du få udbetalt forskellen som efterløn.