Kan jeg opnå en skattefri præmie ved at udskyde efterlønnen?

Hvis du ikke eller kun delvist benytter dig af efterlønnen, får du en skattefri præmie på op til 160.992 kr. som fuldtidsforsikret eller kr. 107.328 kr. som deltidsforsikret (2018-beløb). Den maksimale præmie opnås ved at arbejde 37 timer om ugen, frem til du når folkepensionsalderen.


Du begynder at optjene til den skattefri præmie, når 2-års reglen er opfyldt. Dvs. først skal du udskyde overgang til efterløn i mindst 2 år, efter du har fået dit efterlønsbevis. 2-års reglen opfyldes ved at du i mindst 2 år efter datoen i efterlønsbeviset har arbejde i mindst 3.120 timer (var du deltidsforsikret, da du fik dit efterlønsbevis, skal du opfylde et timekrav på 2.496 timer). Timer der bruges til opfyldelse af 2-års reglen tæller ikke med til optjening af præmie. Arbejde fra dato hvor 2-års reglen er opfyldt, tæller med til optjening af timer til skattefri præmie.

Præmie optjenes i portioner. Til 1 portion kræves 481 løntimer uden offentlig støtte. Der kan maksimum optjenes 12 præmieportioner. En præmieportion er på 13.416 kr. For deltidsforsikrede er den på kr. 8.944 kr. (2018-beløb).

Hvis man får udbetalt efterløn eller dagpenge i perioden med præmieoptjening, skal der i visse tilfælde ske fradrag i præmien.

Hvis man vælger at få sit efterlønsbidrag tilbagebetalt, kan man ikke få skattefri præmie.

Præmien udbetales af a-kassen som et skattefrit engangsbeløb, når du er nået folkepensionsalderen.

Betingelser for at optjene præmie

Før du kan begynde at optjene præmie, skal du have udstedt et efterlønsbevis. Det kan du tidligst få, når du er nået efterlønsalderen.

Efter du har fået efterlønsbeviset, skal du opfylde 2-års-reglen, dvs. du skal opfylde følgende betingelser:

  1. Du må tidligst gå på efterløn, når du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år.
  2. I perioden efter udstedelsen af efterlønsbeviset - og før en eventuel overgang til efterløn - skal du have haft lønarbejde i mindst 3.120 timer, hvis du var fuldtidsforsikret, da du fik efterlønsbeviset. Var du deltidsforsikret, skal du have haft lønarbejde i mindst 2.496 timer.

Opfylder du de 2 betingelser, optjener du et skattefrit beløb på 13.416 kr. (deltidsforsikrede 8.944 kr.) hver gang du herefter har haft 481 timers lønarbejde (2018-beløb).

Optjening af den skattefri præmie kan derfor tidligst starte fra du har optjent 2-års reglen. Går du på efterløn, før der er gået 2 år efter udstedelsen af dit efterlønsbevis, eller før du har haft de 3.120 / 2.496 løntimer, kan du ikke optjene den skattefri præmie.