Kan jeg holde pause eller få bidragsfri periode i mine betalinger til efterløn?

Er du født efter 1. juli 1960 er der forskellige muligheder for, at du kan holde en periode, hvor du ikke skal betale til efterlønsordningen.

Pause i op til fem år - hvis du er født fra 1976

Du skal betale efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år frem til din efterlønsalder, som i øjeblikket er 65 år.

Du skal være tilmeldt efterlønsordningen og betale efterlønsbidrag senest fra din 30 års fødselsdag (er du født i 1976 og 1977, fra din 32 års dag).

Frem til din efterlønsalder kan du holde pause i sammenlagt fem år, uden at det får betydning for din senere ret til efterløn. Du skal bare nå at betale efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år. Er du født i 1976 og 1977, og har betalt bidrag fra dit 32. år, kan du dog højst holde pause i 3 år.

Sådan søger du om pause:
Du søger om pause ved at udfylde fravalgsblanket AR 252. Blanketten kan udfyldes på skærmen, og herefter sendes til os som skannet PDF-dokument via funktionen ”Upload dokumenter” på Mit Frie. Du finder funktionen nederst i menuen TastSelv. Det får ingen betydning for din efterløn, at du holder pause 

Bidragsfri periode – hvis du er født i perioden 2. juli 1960 – 1975


Født i perioden fra 2. juli 1960 til 1. juli 1962:

Du skal nå at betale efterlønsbidrag i sammenlagt 25 år frem til din efterlønsalder, som er 64 år.

Har du betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra 1. juli 1999, har du mulighed for at holde en bidragsfri periode, svarende til den tid du har betalt bidrag i 2007.

Født i perioden fra 2. juli 1962 til 31.12.1975:
Du skal nå at betale efterlønsbidrag i sammenlagt 25 år frem til din efterlønsalder, som er 65 år (dog 64 år, hvis du er født i 2. halvår 1962).

Du har mulighed for at holde en bidragsfri periode, hvis du har betalt efterlønsbidrag inden den 1. januar 2008.

Den bidragsfri periode vil svare til:

  • Den tid du har betalt bidrag før 2008, hvis du endnu ikke var fyldt 35 år .
  • Den tid du har betalt bidrag i 2007, efter du var fyldt 35 år.
  • Din bidragsfri periode må ikke være længere, end at du kan nå at betale til efterlønsordningen i 25 år. 

Sådan søger du om bidragsfri periode:

Du søger om bidragsfri periode via Mit Frie og TastSelv under menuen Efterlønsordningen/Bidragsfri periode Her kan du se, hvor meget bidragsfri periode du har ret til, og søge direkte derfra. Det får ingen betydning for din efterløn, at du holder bidragsfri periode.