Kan jeg få et efterlønsbevis?

Hvis du opfylder betingelserne for efterløn, kan du få et efterlønsbevis. Beviset giver dig flere fordele.

Når du har fået efterlønsbeviset, kan du få glæde af flere fordele. Et efterlønsbevis giver dig ret til:

  • Du kan gå på efterløn, selv om du senere bliver syg. Denne mulighed har du ikke uden dit bevis. Du skal dog opfylde alle andre betingelser for ret til efterløn.
  • Du kan få beregnet din efterløn ud fra den indtægt, du havde på bevistidspunktet. Går du efterfølgende ned i tid/indtægt, risikerer du derfor ikke en dårligere beregning af din efterløn.
  • Du kan begynde at optjene timer til 2 års-reglen.
  • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag, når du har fået dit bevis.

Hvornår kan jeg få mit efterlønsbevis

Dit efterlønsbevis kan tidligst udstedes lige efter, du når efterlønsalderen. For at få dit bevis skal du opfylde de samme betingelser som ved efterløn. Du kan dog få udstedt et efterlønsbevis, selv om du ikke bor i Danmark.

Hvordan får jeg mit efterlønsbevis?

A-kassen sender et orienteringsbrev til dig ca. 1 måned før, du når din efterlønsalder. Brevet fortæller, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at få udstedt et efterlønsbevis eller ønsker at gå på efterløn. 

Husk at indsende skemaer

Hvis du opfylder betingelserne, og du returnerer de skemaer, vi sender dig inden tre måneder, får du et efterlønsbevis, der gælder fra efterlønsalder. Du kan tidligst udfylde skemaerne, når du har nået din efterlønsalder, fordi du skal skrive under på, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke er syg på denne dato.

Det er vigtigt, at du sender oplysningerne til os inden den frist, vi har skrevet. Hvis vi ikke får oplysningerne inden fristen, kan vi først udstede beviset til dig, fra det tidspunkt vi får dem.

Sammen med dit efterlønsbevis sender a-kassen en beregning over, hvor meget du kan forvente at få i efterløn, hvis du vælger at gå på efterløn nu.

Efterlønsbeviset er ikke aktuelt, hvis du ansøger om efterløn, straks du har muligheden.