Kan jeg bo i udlandet og modtage efterløn?

Som efterlønsmodtager kan du frit opholde dig og eventuelt bosætte dig hvor som helst i EØS-området, samt i Schweiz, på Færøerne eller i Grønland, uden at miste retten til efterløn.

Får du arbejde i et andet EØS-land gælder i princippet de samme regler, som ved arbejde i Danmark, men der er særlige regler, som kan betyde, at du skal arbejdsløshedsforsikres i det pågældende EØS-land.

Sygeforsikring for efterlønnere i udlandet

Det er en god idé at undersøge, hvordan er du sikret, hvis du bliver syg. En del efterlønnere, der bosætter sig i de andre EØS-lande, har nemlig ikke lige så gode muligheder for offentlig sygesikring som lønmodtagere og pensionister. Det skyldes, at efterløn er en særlig dansk rettighed, som falder uden for EU-reglerne om sociale sikringsordninger. Derfor vil man i en række tilfælde være henvist til at tegne privat sygeforsikring.

Uden for EØS-område

Når du er på efterløn, skal du have fast bopæl i Danmark, i et andet EØS-land, i Schweiz, på Færøerne eller i Grønland. Du må kun opholde dig midlertidigt i det øvrige udland i sammenlagt 3 måneder inden for hvert kalenderår. Du kan placere de 3 måneder på begge sider af årsskiftet. Opholder du dig i det øvrige udland ud over de 3 måneder, skal efterlønnen standses. Når du vender tilbage til Danmark, kan udbetalingen genoptages.

Mere info:

Læs mere i pjecen "Efterløn og udland", som du finder under a-kasse/pjecer