Jeg har fortrudt, at jeg meldte efterlønnen fra – hvad kan jeg gøre?

Har du tidligere fravalgt efterlønsordningen, men fortrudt det? Så kan du måske alligevel opnå ret til efterløn – men til en lavere sats.

Du skal opfylde visse betingelser for at kunne melde dig til igen og få efterløn gennem fortrydelsesordningen:

  • Du skal være født den 1. juli 1960 eller senere.
  • Hvis du er født før den 1. januar 1973, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 1997.
  • Hvis du er født den 1. januar 1973 eller senere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den dag, du fyldte 24 år.
  • Du skal melde dig til efterlønsordningen senest 15 år før, du når efterlønsalderen.

Har du i 2012 valgt at få udbetalt dine efterlønbidrag skattefrit, så kan du ikke tilmeldes efterlønsordningen igen.

For at kunne benytte fortrydelsesordningen skal du have udtømt alle dine muligheder for ret til efterløn i den ”almindelige efterlønsordning”. Det betyder, at du ikke må have ret til – eller kunne opnå - blot nogle få måneders efterløn, før du når folkepensionsalderen.

Fortrydelsesordningen har sin pris

Normalt skal du være medlem af a-kassen og betale efterlønsbidrag i mellem 25 år og 30 år for at få adgang til efterlønnen.

  • Er du født før 1971, skulle du have betalt i 25 år
  • Er du født 1971 og 1976 skulle du have betalt mellem 25 og 30 år
  • Er du født fra 1976 skulle du have betalt i 30 år

Med fortrydelsesordningen kan du få adgang til efterlønnen ved at betale i et færre antal år, men det har nogle ulemper for dig.

Ulemperne afhænger af, hvor mange år du mangler at betale til efterlønnen i forhold til den normale bidragsperiode, der gælder for din aldersgruppe. Din efterløn bliver reduceret med 2 pct., og din skattefri præmie med 4 pct. for hvert år, du mangler at betale efterlønsbidrag, set i forhold til den normale bidragsperiode, der gælder for din aldersgruppe. Jo før du tilmelder dig, jo mere kan du få i efterløn. Hvis du tidligere har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke er tilbagebetalt, tæller disse perioder med.