Hvornår får jeg udbetalt efterløn?

En udbetalingsperiode er enten på 4 eller 5 uger (fra næstsidste søndag i en måned til næstsidste søndag i næste måned).

Din efterløn vil normalt være til rådighed på din NemKonto fredagen i ugen efter periodeudløb.

Vi sender automatisk en SMS eller e-mail til dig, når din udbetalingsoversigt ligger klar. 

Inden a-kassen må udbetale efterløn mv., skal der trækkes skat (jf. dine almindelige skatteoplysninger).

Udbetalingskalender 2016

Dagpenge, efterløn m.v. udbetales for følgende perioder:

MånedUgerPeriodeAntal ugerStart indtastning i TastSelv
Januar 52-3 21.12.15 - 24.01.16 5 24.01.16, kl. 08.00
Februar 4-7 25.01.16 - 21.02.16 4 21.02.16, kl. 08.00
Marts 8-11 22.02.16 - 20.03.16 4 20.03.16, kl. 08.00
April 12-15 21.03.16 - 17.04.16 4 17.04.16, kl. 08.00
Maj 16-20 18.04.16 - 22.05.16 5 22.05.16, k. 08.00
Juni 21-24 23.05.16 - 19.06.16 4 19.06.16, kl. 08.00
Juli 25-29 20.06.16 - 24.07.16 5 24.07.16, kl. 08.00
August 30-33 25.07.16 - 21.08.16 4 21.08.16, kl. 08.00
September 34-37 22.08.16 - 18.09.16 4 18.09.16, kl. 08.00
Oktober 38-42 19.09.16 - 23.10.16 5 23.10.16, kl. 08.00
November  43-46 24.10.16 - 20.11.16 4 20.11.16, kl. 08.00
December 47-50 21.11.16 - 18.12.16 4 18.12.16, kl. 08.00

e-Skattekort

Papirskattekortet er afskaffet og afløst af eSkattekortet - det elektroniske skattekort, som a-kassen henter direkte hos SKAT. 

Du skal derfor ikke sende dit papirskattekort (hverken hovedskattekort, frikort eller bikort) til a-kassen, heller ikke hvis du får ændret dit skattekort. 

Alle skatteoplysninger bliver hentet elektronisk og løbende hos SKAT før hver udbetaling. 

Der sker ikke fradrag for arbejdsmarkedsbidrag i dagpenge og øvrige ydelser fra a-kassen. 

Dagpengene fratrækkes kr. 1,34 pr. udbetalt time i ATP-bidrag. 

Men før vi kan udbetale dagpenge, skal følgende være opfyldt:

  1. A-kassen skal have modtaget alle nødvendige oplysninger og udfyldte blanketter.
  2. Arbejdsgiverens betaling af de første 3 ledighedsdage (G-dage) skal bruges først.
  3. Eventuelle overskydende timer skal være afviklet.
  4. Eventuelle karantænetimer skal være afviklet.