Hvor finder jeg mine pensionstal til beregning af efterløn?

Du kan finde oplysningerne om dine pensioner på PensionsInfo.dk, som er en hjemmeside udviklet i et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter og offentlige myndigheder.

Oplysningerne om din pensionsopsparing kan du også se i de årlige oversigter, du får fra dit pensionsselskab, din bank eller lignende. Beløbene kan være angivet som "saldo" eller som et engangsbeløb under "depotværdi" eller "hensættelser".

Du kan regne på din egen efterløn og pension på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Klik ind på efterlønsberegneren, Indtast dine forventede pensionsværdier og se, hvad du kan få i efterløn.