Hvad indebærer efterløn 2 års-reglen?

Det kan betale sig at vente med at gå på efterløn til du opfylder 2-års-reglen. Din efterlønssats vil være højere, og du vil få et lempeligere fradrag for pensioner.


2-års-reglen gælder kun for dig, som er født før 1. januar 1956. Er du født fra 1956 til og med juli 1959 gælder den særlige udskydelsesregel. Læs mere under din årgang her

Vær opmærksom på, at det ikke er nok kun at udskyde tidspunktet for at gå på efterløn i 2 år. Du skal også rent faktisk arbejde i de 2 år (eller mere).

Sådan opfylder du 2-års-reglen:

For det første skal du sørge for at få dit efterlønsbevis, så snart betingelserne er opfyldt (på datoen for din efterlønsalder).

Du udskyder din efterløn - og fortsætter på arbejdsmarkedet

I løbet af som minimum de næste 2 år skal du have arbejde (uden offentlig støtte) i mindst 3.120 løntimer. Hvis du på bevistidspunktet var deltidsforsikret er kravet mindst 2.496 løntimer.

Når de 2 år er forløbet, og opgørelsen viser, at du kun er oppe på fx 3.000 løntimer, er det nødvendigt at fortsætte med at arbejde - og stadig lade være med at søge om efterløn. Først når kravet om 3.120 timer er opfyldt, kan du opnå ret til efterløn på de mere fordelagtige vilkår.

Du har ikke modtaget delpension

2-års reglen kan tidligst være opfyldt, når du har haft dit efterlønsbevis i mindst 2 år. Datoen kan sagtens ligge senere - alt afhængig af, hvornår du har fået dit efterlønsbevis (bevisdatoen) eller hvornår du fra bevisdatoen har optjent de nødvendige 3.120 løntimer (deltidsforsikrede 2.496 løntimer).

To års arbejde - hvad tæller med?

Som løntimer til arbejdskravet tæller også ferie og fridage med løn med. Det samme gør sygeperiode under et ansættelsesforhold med fuld løn eller sygedagpenge. Derimod kan fx orlov uden løn eller perioder med dagpenge ikke tælle med i beregningen. Så stopper "time-taxametret" midlertidigt.

Fra den dag, hvor 2-års reglen er opfyldt, kan du ved arbejde herefter, begynde at optjene til den skattefri præmie (hver gang du har 481 løntimer, er der optjent 1 præmieportion).