Hvad er efterlønssatsen?

Fleksibel efterløn:

Overgang inden 2-års-/udskydelsesreglen er opfyldtMånedssatsTimesats
Fuldtid (91%) 16.956 105,76
Deltid (91%) 11.304 86,95

 

Overgang inden 2-års-/udskydelsesreglen er opfyldtMånedssatsTimesats
Fuldtid (100%) 18.633 116,22
Deltid (100%) 12.422 95,55

 

Fradrag for pensionsformue:

Bundfradragkr. i 2018
Kan kun anvendes for årgange før 1956 15.400


Skattefri præmie:

Medlemstypekr. pr. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 13.416
Deltidsforsikrede medlemmer og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 8.944


Omregningssats pr. 1. januar 2018:

235,60 kr. pr. time
Hvis du er honorarlønnet eller arbejder på en sådan måde, at din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, hvor mange timer du faktisk bruger på dit arbejde, opfattes det som ukontrollabelt arbejde. Når du har ukontrollabelt arbejde, skal din lønindtægt omregnes til timer ved hjælp af omregningssatsen. Indtægten divideres med omregningssatsen. Det er så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene m.v. Ved undervisning skal der også ske fradrag for forberedelsestiden.