Hvad er efterlønssatsen?

Fleksibel efterløn:

Overgang inden 2 år m/efterlønsbevisMånedssatsTimesats
Fuldtid (91%) 16.747 104,45
Deltid (91%) 11.165 85,88

 

Overgang tidligst, når 2-års-reglen er opfyldtMånedssatsTimesats
Fuldtid (100%) 18.403 114,78
Deltid (100%) 12.269 94,38

 

Fradrag for pensionsformue:

Bundfradragkr. i 2017
Efterlønsbevis eller efterløn fra 2017 15.400


Skattefri præmie:

Medlemstypekr. pr. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 13.250
Deltidsforsikrede medlemmer og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 8.834


Omregningssats pr. 2. januar 2017:

230,08 kr. pr. time
Hvis du er honorarlønnet eller arbejder på en sådan måde, at din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, hvor mange timer du faktisk bruger på dit arbejde, opfattes det som ukontrollabelt arbejde. Når du har ukontrollabelt arbejde, skal din lønindtægt omregnes til timer ved hjælp af omregningssatsen. Indtægten divideres med omregningssatsen. Det er så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene m.v. Ved undervisning skal der også ske fradrag for forberedelsestiden.