Hvad er efterlønssatsen?

Fleksibel efterløn:

Overgang inden 2 år m/efterlønsbeviskr. pr. dagkr. pr. uge
Fuldtid (91%) 761 3.805
Deltid (91%) 507 2.535

 

Overgang tidligst, når 2-års-reglen er opfyldtkr. pr. dagkr. pr. uge
Fuldtid (100%) 836 4.180
Deltid (100%) 557 2.785

 

Fradrag for pensionsformue:

Bundfradragkr. i 2016
Efterlønsbevis eller efterløn fra 2016 15.100


Skattefri præmie:

Medlemstypekr. pr. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 13.042
Deltidsforsikrede medlemmer og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 8.689


Omregningssats pr. 4. januar 2016:

225,13 kr. pr. time
Hvis du er honorarlønnet eller arbejder på en sådan måde, at din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, hvor mange timer du faktisk bruger på dit arbejde, opfattes det som ukontrollabelt arbejde. Når du har ukontrollabelt arbejde, skal din lønindtægt omregnes til timer ved hjælp af omregningssatsen. Indtægten divideres med omregningssatsen. Det er så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene m.v. Ved undervisning skal der også ske fradrag for forberedelsestiden.