Hvad er efterlønssatsen?

Fleksibel efterløn:

Overgang inden 2 år m/efterlønsbeviskr. pr. dagkr. pr. uge
Fuldtid (91%) 753 3.765
Deltid (91%) 501 2.505

 

Overgang tidligst, når 2-års-reglen er opfyldtkr. pr. dagkr. pr. uge
Fuldtid (100%) 827 4.135
Deltid (100%) 551 2.755

 

Fradrag for pensionsformue:

Bundfradragkr. i 2015
Efterlønsbevis eller efterløn fra 2015 14.900


Skattefri præmie:

Medlemstypekr. pr. præmieportion
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 12.901
Deltidsforsikrede medlemmer og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn som fuldtidsforsikrede 8.596


Omregningssats pr. 5. januar 2015:

220,50 kr. pr. time
Hvis du er honorarlønnet eller arbejder på en sådan måde, at din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, hvor mange timer du faktisk bruger på dit arbejde, opfattes det som ukontrollabelt arbejde. Når du har ukontrollabelt arbejde, skal din lønindtægt omregnes til timer ved hjælp af omregningssatsen. Indtægten divideres med omregningssatsen. Det er så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene m.v. Ved undervisning skal der også ske fradrag for forberedelsestiden.