Hvad er betingelserne for at få efterløn?

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få efterløn eller få udstedt et efterlønsbevis.


Du skal have nået efterlønsalderen, men ikke folkepensionsalderen. Følg linket og se, hvornår du har ret til efterløn og folkepension

Medlemsperiode og efterlønsbidrag

Du skal være medlem af en dansk a-kasse. Der gælder særlige regler, hvis du har været arbejdsløshedsforsikret i udlandet. Du skal være medlem af a-kassen i hele efterlønsperioden og have betalt efterlønsbidrag til a-kassen i 30 år.

Bopæl

Du skal have fast bopæl i Danmark, i et andet EØS-land, i Schweiz, på Færøerne eller i Grønland.

Indkomstkrav

Du skal have tjent mindst 228.348 kr. i alt inden for de seneste 3 år for at få ret til efterløn. Du kan højst tælle 19.029 kr. med pr. måned. Du vil derfor være minimum 1 år om at optjene ret til efterløn. Er du deltidsforsikret, skal du inden for de seneste 3 år have tjent mindst 152.232 kr., og du kan højst få 12.686 kr. talt med pr. måned. Du skal derfor altid have haft lønarbejde i mindst 12 måneder for at få ret til efterløn – også selvom din løn er højere end max.beløbene. Er den lavere, skal du arbejde mere end 12 måneder.
A-kassen henter oplysninger om din indkomst og arbejdstimer i SKATs Indkomstregister.

Nogle typer af arbejde er ukontrollabelt, og her skal din indtægt omregnes til timer med en omregningssats på 235,60 kr. (2018-tal). Hvis din arbejdsgiver ikke indberetter timer til Indkomstregister, skal vi behandle arbejdet, som om det er ukontrollabelt.

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, har du opfyldt beskæftigelseskravet. Men du skal søge om efterløn, inden din ret til dagpenge ophører.

Vær opmærksom på, at arbejdet skal være udført i Danmark. Derfor kan du som hovedregel ikke gå på efterløn - eller få udstedt et efterlønsbevis - hvis din dagpengeret helt eller delvist er optjent på baggrund af arbejde i udlandet. Men der er nogen undtagelser. Hør nærmere i a-kassen.

Er du selvstændig, skal du have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang (mere end 30 timer pr. uge) i mindst 52 uger inden for de seneste 3 år.

Til rådighed for arbejdsmarkedet

Den dag du går på efterløn, skal du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du ikke må være syg. Hvis du har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode, skal vi vurdere, om du står til rådighed. Der kan også gælde andre regler med efterløn og sygdom. Hvis du har et efterlønsbevis, er du garanteret, at du kan gå på efterløn, selvom du er blevet syg.

Hvis du er ledig, må din ret til dagpenge ikke være ophørt.

Hvis du driver selvstændig virksomhed skal du enten ophøre med den, eller søge om dispensation. Du kan læse mere om at have selvstændig virksomhed i efterlønsperioden.

Sociale pensioner

Du kan ikke få efterløn, hvis du får eller har søgt en social pension. Du har dog mulighed for at få invaliditetsydelse samtidig med efterløn.

Selvstændig virksomhed

Du må ikke udøve selvstændig virksomhed - eller arbejde i din ægtefælles virksomhed, men du kan muligvis få tilladelse til at have selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med at du får efterløn. Du skal søge a-kassen om tilladelse, inden du går på efterløn, og du kan søge op til et halvt år før.

Mere info:

Læs mere i pjecen "Fleksibel efterløn for dig, der er født før 1956", som du finder under a-kasse/pjecer