Efterløn – for dig der er født fra januar til juni 1956

Hvornår kan du gå på efterløn og pension, hvor længe kan du få efterløn? Hvor meget kan du få udbetalt, hvordan modregnes der for din pension i efterlønnen – og hvad er medlemskravene for at få efterløn? Få svar her.

 

Efterlønsalder

Folkepensionsalder

År med efterløn

62½ år

67 år

4½ år

Efterlønsbevis

Når du når efterlønsalderen, og i øvrigt opfylder betingelserne for at gå på efterløn, får du et efterlønsbevis fra a-kassen. Beviset giver dig bl.a. ret til at gå på efterløn, selv om du senere bliver syg. Når du får dit efterlønsbevis - eller går på efterløn – skal du ikke længere betale efterlønsbidrag.

Udskydelsesreglen

Udskydelsesreglen går ud på, at du udskyder din efterløn i mindst 1½ år (til du er fyldt mindst 64 år), efter du har modtaget dit efterlønsbevis. I samme periode skal du arbejde  mindst 2.340 løntimer (deltidsforsikrede: mindst 1.872 timer) eller mindst 78 uger med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, hvis du er selvstændig. Kun arbejdstimer fra ustøttet arbejde tæller med til udskydelsesreglen. Arbejde i løntilskudsjob, seniorjob mv. tæller derfor ikke med til optjening af timer til udskydelsesreglen. Reglen har betydning for din efterlønssats og optjening af skattefri præmie.

Hvad kan du få i efterløn?

Du får den samme sats i hele efterlønsperioden, men satsen afhænger af din indtjening og hvornår du går på efterløn.

Går du på efterløn, før du fylder 64 år og uden at opfylde udskydelsesreglen, vil dit grundbeløb i efterløn være 91 % satsen på op til 16.956 kr. pr. måned (deltidsforsikrede: 11.304 kr. pr. måned).

Hvis du arbejder i 2.340 timer inden for mindst 1½ år, efter du har modtaget dit efterlønsbevis (dvs. du fortsætter med at arbejde og udskyder din efterløn, til du som minimum er fyldt 64 år), vil dit grundbeløb i efterløn være 100 % satsen på op til 18.633 kr. pr. måned (deltidsforsikrede: 12.422 kr. pr. måned).

Dine pensionsordninger vil gøre din efterløn mindre. Uanset hvornår du går på efterløn.
Du kan arbejde samtidig med, du går på efterløn. Du kan få suppleret med efterløn op til 160,33 timer pr. måned, hvis du arbejder eller får løn for 145,53 timer eller derunder i den pågældende måned. Er du deltidsforsikret, kan du få suppleret op til 130 timer pr. måned, hvis du har max. 118 timer i den pågældende måned. Med andre ord: du kan få supplerende efterløn, hvis du som fuldtidsforsikret efter fradrag for løntimer og andet har ret til efterløn i måneden for minimum 14,8 timer, eller ret til minimum 12 timer i efterløn, hvis du er deltidsforsikret. Læs mere om arbejde og efterløn.

Modregning af pension

Alle dine pensioner bliver modregnet i din efterløn ud fra en særlig beregningsmetode - uanset om pensionerne kommer til udbetaling sammen med efterlønnen eller ej.

Modregning sker i hele efterlønsperioden - dvs. kapitalpensioner, ratepensioner, tjenestemandspension, alderspension, livrente etc. Det gælder også pensioner, som din arbejdsgiver har bidraget til og udenlandske pensionsordninger. Pensioner, du får udbetalt efter dit fyldte 60. år, men inden din efterlønsalder, indgår også i modregningen.

Får du ikke udbetalt dine pensioner sammen med efterlønnen, eller udbetales som et éngangsbeløb, fastsættes et årligt beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 80 % af dette beregningsgrundlag. Dvs., at først regner man ud, hvad 80 % af dit årlige pensionstilsagn er, og hvad 5 % af din depotværdi er. Så tager man 80 % af disse beløb og kommer frem til, hvad der årligt skal fratrækkes i din efterløn.

Eksempel: Har du fx kapital- og ratepensioner for i alt 1.000.000 kr., vil beregningsgrundlaget være 50.000 kroner. 80 % af det er 40.000 kroner, som så årligt vil blive fratrukket din efterløn (3.333 kr. i fradrag pr. måned).

Får du samtidig med efterlønnen udbetalt en pension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 64 % af den udbetalte pension.

Pensionsinfo.dk kan du hente en oversigt over dine pensioner, og i efterlønsberegneren kan du lave en vejledende beregning af din efterløn.

Fuldtidsforsikring

For at kunne få efterløn med fuldtidssatsen, skal du have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de sidste 15 år, heraf mindst 52 uger direkte før du går på efterløn.

Hvordan optjener jeg en skattefri præmie?

Du kan optjene til den skattefri præmie ved at udskyde din efterløn i mindst 1½ år (til du er fyldt mindst 64 år), efter du har modtaget dit efterlønsbevis. I samme periode skal du arbejde mindst 2.340 løntimer (deltidsforsikrede: mindst 1.872 timer). Mindst 78 uger med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Hver gang du, efter du har opfyldt udskydelsesreglen, arbejder 481 timer, har du optjent ret til en skattefri præmie. Du kan maksimalt optjene 12 præmieportioner (i alt 160.992 kr. fuldtid /107.328 kr. deltid (2018-beløb).

Hvis du går på efterløn, kan du ikke længere optjene præmietimer, med mindre du udskyder din efterløn med mindst 2 år efter du har fået dit efterlønsbevis. I perioden på 2 år skal du arbejde mindst 3.120 timer (deltidsforsikrede mindst 2.496 timer). Mindst 104 uger med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, hvis du er selvstændig.
Den skattefri præmie udbetales af a-kassen ved folkepensionsalderen.

Medlemskab og betaling af efterlønsbidrag

For at få efterløn skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal være medlem af a-kassen og betale efterlønsbidrag i mindst 20 år inden for 25 år. De 25 år regnes fra den dag, du ønsker at gå på efterløn eller få et efterlønsbevis.
  • Du skal betale efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. juli 1999, frem til du får dit efterlønsbevis eller går på efterløn. Hvis du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999, er det kun perioden med medlemskab, der skal udgøre 20 år inden for de sidste 25 år.
  • Du kan ikke benytte dig af fortrydelsesordningen.
  • Du kan ikke holde pause i din betaling til efterlønsordningen.