Jeg skal på barsel

Her kan du orientere dig om dine rettigheder i forhold til dagpenge, løn og opsigelse under barsel. Benyt vores juridiske eksperter, hvis du har spørgsmål vedrørende din barsel.

På barsel? Få tjek på:

  • Varsling af arbejdsgiver
  • Barselsorlov – hvor længe?
  • Økonomi under barsel
  • Hvis du bliver opsagt
  • Barsel og ferie

1. Varsling af arbejdsgiver

Få overblik over hvilke varsler du skal overholde overfor din arbejdsgiver, når du skal have barn.

2. Barselsorlov – hvor længe?

Som forældre har I ret til i alt 52 ugers barsel med dagpenge. Se hvordan ugerne fordeles imellem jer.

3. Økonomi under barsel

Er du funktionær har du som kvinde ret til halv løn under barsel. Se hvilke betingelser du skal opfylde for at få ret til barselsdagpenge og løn under barsel.

4. Hvis du bliver opsagt

Bliver du sagt op under din graviditet og barsel, er det din arbejdsgiver, der skal bevise, at opsigelsen ikke skyldes din graviditet og orlov. 

5. Barsel og ferie

Optjener du ferie, når du er på barsel, og hvordan kan den afholdes? Det kan du læse mere om her.