Jeg er blevet syg

Få et overblik over dine rettigheder og pligter, når du bliver syg. Som medlem af Frie Funktionærer kan du frit trække på vores ekspertise. Vi støtter dig hele vejen.

Syg? Få tjek på:

  • Sygemeldingen
  • Løn/dagpenge under sygdom
  • Sygdom og opsigelse
  • Dine muligheder ved længerevarende sygdom
  • Hvordan Frie Funktionærer kan hjælpe dig

1. Sygemeldingen

Husk hurtigst muligt at meddele din arbejdsgiver, hvis du er syg.

2. Løn og sygedagpenge under sygdom

Er du ansat som funktionær, får du fuld løn under sygdom. Hvis du ikke er funktionær, kan du normalt enten få løn eller sygedagpenge.

3. Sygdom og opsigelse

Du er som udgangspunkt ikke beskyttet mod at blive opsagt, fordi du er sygemeldt. Men opsigelsen skal være saglig.

4. Dine muligheder ved længerevarende sygdom

Kan du ikke længere passe et almindeligt job på grund af fysisk eller psykisk sygdom eller på grund af sociale forhold, så kan du søge kommunen om fleksjob. Det kan også være at revalidering eller førtidspension er en mulighed for dig.

5. Hvordan Frie Funktionærer kan hjælpe dig

Vi står klar med målrettet assistance tilpasset dine individuelle behov i forhold til din situation.