Må jeg udføre frivilligt arbejde, mens jeg får dagpenge?

Du skal oplyse a-kassen om det, hvis du har frivilligt ulønnet arbejde.

Bag fradragsreglerne ligger både et økonomisk og et beskæftigelses­mæssigt hensyn, derfor medfører alt arbejde, som hovedregel, fradrag i dagpengene, uanset om du får løn eller ej.

Fradraget sker normalt på grundlag af de timer, du har arbejdet. Det er dog muligt at arbejde i sociale og humanitære organisationer mv., uden at det medfører fradrag i dagpengene. Kontakt a-kassen på forhånd, hvis du har planer om at udføre frivilligt, ulønnet arbejde.

Du skal oplyse a-kassen om det, hvis du har frivilligt ulønnet arbejde. Kontakt derfor a-kassen på forhånd, hvis du har planer om at udføre frivilligt ulønnet arbejde.

Forsøgsordning frem til 20. marts 2017

Strenge regler for lediges deltagelse i frivilligt ulønnet arbejde er lempet i en forsøgsperiode frem til den 20. marts 2017. Er du på dagpenge, eller er du gået på efterløn, er der nu mulighed for at deltage i op til 15 timer frivilligt ulønnet arbejde om ugen uden fradrag i udbetalingen fra a-kassen. Timegrænsen har hidtil været på 4 timer om ugen. 

Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen, hvis du ønsker en uddybning af reglerne.

Mere info:

Læs mere i pjecen "Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn" under A-kasse/pjecer.