Kan jeg undgå karantæne?

Siger du dit arbejde op, eller afslår du et tilbud fra det lokale jobcenter, eller er du af anden grund selv skyld i din ledighed, kan det få konsekvenser for din ret til ydelser fra a-kassen, med mindre du har haft en gyldig grund.

Man er selvforskyldt ledig og får 3 ugers effektiv karantæne, hvis man:

 • Siger sit job op uden gyldig grund
 • Bliver opsagt eller bortvist af en grund, som man selv er skyld i
 • Accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgiveren
 • Fratræder før arbejdsgiverens varsel er udløbet
 • Siger nej til at begynde på et formidlet arbejde
 • Afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan.
 • Siger nej til et aktiveringstilbud
 • Ophører i aktiveringstilbud uden at det er aftalt med det lokale jobcenter 

Du kan helt undgå karantæne, selv om du siger dit arbejde op uden gyldig grund, hvis du i 3 måneder efter et arbejdsophør slet ikke søger om ydelser fra a-kassen eller forsørgelse fra offentlige myndigheder (fx sygedagpenge eller kontanthjælp). Spørg i a-kassen for konkret vejledning.

Hvad er karantænereglerne?

Det er lovgivningen, der afgør, om du har en gyldig grund til at sige dit job op eller afslå tilbud. De gyldige grunde relaterer sig som hovedregel til arbejdsmarkedet og ikke til personlige grunde.

Der kan være særlige betingelser knyttet til de enkelte gyldige grunde. Kontakt derfor altid a-kassen, inden du siger op eller afslår et tilbud. Din fagforening eller a-kasse kan også informere dig om karantænereglerne. 

En gyldig grund kan fx være:

 • at du af helbredsmæssige årsager ikke kan klare arbejdet. Det kræver en helt særlig lægeattest, som du kan hente på linket her eller få i a-kassen.

 • at du og din ægtefælle/samlever skal flytte, fordi din ægtefælle/samlever har fået nyt job, hvor den samlede daglige transporttid er på over 3 timer fra hjem til arbejde.

 • at du ikke har pasningsmulighed til dine børn og har forsøgt at få anden arbejdstid og anden pasningsmulighed.

Pas på "gentagelsesvirkningen"

Hvis du to gange inden for 12 måneder er blevet selvforskyldt ledig, kan du ikke få dagpenge, før du har haft arbejde af et vist omfang.

Mere info:

Læs mere i pjecen "Selvforskyldt ledighed", som du finder under a-kasse/pjecer