Kan jeg få supplerende dagpenge?

Hvis din arbejdsgiver varsler dig ned i tid, eller du som ledig har arbejdstimer i løbet af en uge, kan du få supplerende dagpenge, hvis du opfylder visse betingelser.

Supplerende dagpenge er en midlertidig ydelse, du kan få, hvis du får arbejde på nedsat tid, men hvis du i en uge har mere end 29,6 timer, kan du ikke få supplerende dagpenge i den uge. 

Du skal stadig stå til rådighed for fuldtidsarbejde

Du skal være tilmeldt jobcenteret som ledig og arbejdssøgende. Du skal være opmærksom på, at du er omfattet af en udvidet rådighedsforpligtelse. Som fuldtidsforsikret skal du stå til rådighed for fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du – selvom du er i arbejde - skal søge og tage imod fuldtidsarbejde. Du vil i forbindelse med rådighedsvurderingerne i a-kassen skulle dokumentere, at du har søgt fuldtidsarbejde. 

Frigørelsesattest

Hvis du har et opsigelsesvarsel overfor arbejdsgiveren, skal du have en frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge. På attesten skriver arbejdsgiveren under på, at du kan fratræde fra den ene dag til den anden for at overtage arbejde med flere timer. A-kassen skal have frigørelsesattesten inden 5 uger fra første ansættelsesdag. Kontakt derfor med det samme a-kassen, hvis du får deltidsjob, så vi kan finde ud af, om du skal have frigørelsesattest.

Hvor meget?

De supplerende dagpenge dækker forskellen mellem fuld tid og det antal timer, du arbejder. Hvis du fx arbejder 20 timer, kan du som fuldtidsforsikret få supplerende dagpenge for 17 timer.
De supplerende dagpenge er kr. 114,72 i timen, hvis du er på den højeste fuldtidssats. Er du deltidsforsikret, får du suppleret op til det timetal, du havde om ugen, før du gik ned i tid/blev ledig. 

Mindsteudbetalingsreglen

På grund af mindsteudbetalingsreglen kan supplerende dagpenge kun udbetales i uger, hvor du har mindst 7,4 ledige timer. Det betyder, at hvis du i en uge har mere end 29,6 timer, kan du ikke få supplerende dagpenge i den uge. For deltidsforsikrede er mindsteudbetalingen på 1/5 af din ugentlige arbejdstid før du blev meldt ledig. 

Hvor længe?

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger (2 år). Det gælder, uanset om du arbejder i en fast stilling, som afløser eller vikar eller gennem et vikarbureau. Alle uger med supplerende dagpenge tæller med i de 30 uger. Når du har opbrugt de 30 uger med supplerende dagpenge, kan du sige dit deltidsjob op uden at få en karantæne. Men spørg a-kassen, inden du siger op.

Genoptjening af ny periode

Man kan genoptjene en ny periode med ret til supplerende dagpenge ved at have mere end 30 timers arbejde om ugen i mindst 26 uger inden for 52 uger. Bemærk, at du skal have opbrugt din ret til supplerende dagpenge, før du kan begynde at genoptjene en ny periode med ret til supplerende dagpenge. 

Mere info:

Læs mere i pjecen "Supplerende dagpenge ved arbejde på nedsat tid", som du finder under a-kasse/pjecer