Kan jeg få dagpenge, hvis jeg driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse?

Du kan ansøge a-kassen om at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og få dagpenge i op til 78 uger. Kun de uger, hvor du modtager ydelser tæller med i 78-ugersperioden.

En godkendelse af din ansøgning kræver, at dit arbejde i virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Dit arbejde i virksomheden må derfor ikke forhindre dig i at være til rådighed for lønmodtagerarbejde i op til fuld normal arbejdstid, hvilket du også selv aktivt skal søge.

Det at eje en virksomhed - helt eller delvist - anses ikke i sig selv for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringen. Det, som er afgørende for, om arbejdet tæller som selvstændig virksomhed, er det personlige arbejde i virksomheden, hvis du fx deltager direkte i driften eller har administrative funktioner eller træffer beslutninger vedrørende virksomhedens drift.

I relation til arbejdsløshedsforsikringen anses du altid for at drive selvstændig virksomhed, hvis du:

  • har ansat arbejdskraft
  • har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle
  • har foretaget varelagernedskrivninger eller skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter de for selvstændige erhvervsdrivende gældende regler
  • er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation
  • driver et interessentskab (I/S)

Vær opmærksom hvis du har investeret i solcelleanlæg eller vindmøller, idet det i nogle situationer kan betyde, at du bliver omfattet af reglerne om selvstændig bibeskæftigelse.

Hvis der er tale om selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få dagpenge.

Kontakt gerne a-kassen for at få en vurdering af din konkrete situation.

Mere info:

Læs mere i pjecen "Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse", som du finder under a-kasse/pjecer