Kan jeg få dagpenge, hvis min arbejdsplads holder ferielukket?

Du kan få dagpenge fra a-kassen, hvis din virksomhed holder ferielukket, og du ikke får løn under lukningen.

Du må dog ikke have flere dage med egen optjent ferie eller feriedagpenge til gode.

Betingelser for dagpenge under ferielukning

  • Du skal være dagpengeberettiget.
  • Du har brugt din ferie (egen optjent ferie el. dage med feriedagpenge).
  • Du skal tilmelde dig jobcenteret på 1. feriedag (omfatter ferielukningen alene perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, behøver du dog ikke at tilmelde dig som arbejdssøgende på jobcenteret).

Jul og nytår

Hvis ferielukningen alene omfatter perioden mellem jul og nytår, dvs. fra og med d. 24. december til og med d. 1. januar, behøver du ikke at tilmelde dig som arbejdssøgende på jobcenteret. Starter ferielukningen før d. 24. december eller slutter efter 1. januar, skal du tilmelde dig på jobcenteret på første feriedag.

Hvis du har krav på løn under ferielukning

Der er situationer, hvor du ikke kan få dagpenge, men har krav på løn fra din arbejdsgiver under julelukningen. Det gælder hvis:

  • Du har optjent mere end 15 dages betalt ferie ved din nuværende arbejdsgiver, og arbejdsgiveren ikke har sørget for at "gemme" et antal feriedage der svarer til ferien under julelukning.
  • Din arbejdsgiver ikke har varslet ferien senest 1 måned før lukningen.

For at få dagpenge under ferielukning

Følgende skal sendes til a-kassen:

  • Ledighedserklæring (udfyldes online på TastSelv under Mit Frie).
  • Dokumentation for, at der er tale om kollektiv/varslet ferielukning.

Dagpenge for juleugen udbetales i slutningen af januar. Du skal taste dagpengekortet på TastSelv fra den næstsidste søndag i januar.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge og løn samtidig. Selvom din arbejdsplads holder ferielukket, kan det være, at du får løn for nogle af dagene. Disse dage har du ikke ret til dagpenge.