Kan jeg få dagpenge, hvis jeg tager til udlandet for at søge arbejde?

Som hovedregel kan du kun få dagpenge på dage, hvor du opholder dig i Danmark.

I tre helt særlige situationer er der dog mulighed for at få dagpenge, selv om du ikke opholder dig i Danmark:

  1. Hvis du rejser ud og hjem samme dag.
  2. Hvis du er væk i op til 5 dage, og før afrejsen godtgør over for a-kassen og jobcenteret, at du skal til en konkret ansættelsessamtale med en arbejdsgiver.
  3. Hvis du via a-kassen får udstedt en attest til at søge arbejde i op til 3 måneder i et andet EØS-land.

3 måneders dagpenge i et andet EØS-land

For at kunne søge arbejde i et EØS-land og samtidig modtage dagpenge kræver det at du:

  • har været ledig i mindst 4 uger
  • har ret til dagpenge på afrejsedagen
  • har udfyldt en ansøgningsblanket
  • er statsborger i et EØS-land.

Kontakt a-kassen, hvis du har brug for mere information om dagpenge og jobsøgning i udlandet.