Hvad sker der med mine dagpenge, hvis jeg arbejder nogle timer, mens jeg er ledig?

Det arbejde, du udfører, mens du er ledig, medfører en reduktion i dagpengene. Det gælder også, selv om arbejdet ligger uden for dit normale fagområde og uden for normal arbejdstid.

Derfor skal du på dit dagpengekort ud for hver dag opgive de timer, du er på arbejde og får løn for. Det skyldes, at dagpengene, du modtager, er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og det er bestemt, at vi skal trække alle former for arbejde fra inden udbetaling af dagpengene.

Du skal stadig stå til rådighed

Men selv om du har nogle arbejdstimer, skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kunne tage fuldtidsjob med dags varsel. Kontakt derfor a-kassen, hvis du får deltidsarbejde, så vi med det samme kan få undersøgt, om du skal have frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge.