Hvornår skal jeg taste dagpengekortet?

Dagpenge er bagudbetalt, og udbetales for 4 henholdsvis 5 uger ad gangen – dagpengekortet tastes fra næstesidste søndag i måneden.

Når du er på dagpenge, skal du fra hver den næstsidste søndag i måneden taste dit dagpengekort via Mit Frie. Pengene er herefter på din konto fredag efter næst-sidste søndag, og senest den sidste bankdag i måneden.

Dagpenge er bagudbetalt, og udbetales for 4 henholdsvis 5 uger ad gangen. Du skal være opmærksom på, at fordi udbetalingerne ikke følger en hel måned, vil din udbetaling i den første ledighedsmåned være på få uger.

Udbetalingskalender 2016

I skemaet her kan du se, hvor mange uger der udbetales for, og hvornår du kan taste dit dagpengekort.

MånedUgerPeriodeAntal ugerStart indtastning i TastSelv
Januar 52-3 21.12.15 - 24.01.16 5 24.01.16, kl. 08.00
Februar 4-7 25.01.16 - 21.02.16 4 21.02.16, kl. 08.00
Marts 8-11 22.02.16 - 20.03.16 4 20.03.16, kl. 08.00
April 12-15 21.03.16 - 17.04.16 4 17.04.16, kl. 08.00
Maj 16-20 18.04.16 - 22.05.16 5 22.05.16, k. 08.00
Juni 21-24 23.05.16 - 19.06.16 4 19.06.16, kl. 08.00
Juli 25-29 20.06.16 - 24.07.16 5 24.07.16, kl. 08.00
August 30-33 25.07.16 - 21.08.16 4 21.08.16, kl. 08.00
September 34-37 22.08.16 - 18.09.16 4 18.09.16, kl. 08.00
Oktober 38-42 19.09.16 - 23.10.16 5 23.10.16, kl. 08.00
November  43-46 24.10.16 - 20.11.16 4 20.11.16, kl. 08.00
December 47-50 21.11.16 - 18.12.16 4 18.12.16, kl. 08.00

Skat

Når vi udbetaler dagpenge, feriedagpenge, efterløn eller andet, trækker vi auto-matisk skatten fra.

Vi får dine skatteoplysninger elektronisk fra SKAT – også hvis du ænder din for-skudsregistrering. Er dine skatteoplysninger ikke korrekte, skal du kontakte SKAT.

Der sker ikke fradrag for arbejdsmarkedsbidrag i dagpenge og øvrige ydelser fra a-kassen. Dagpenge fratrækkes ATP med 1,34 pr. udbetalt time.

Men før vi kan udbetale dagpenge, skal følgende være opfyldt:

  1. A-kassen skal have modtaget alle nødvendige oplysninger og udfyldte blanketter.
  2. Arbejdsgiverens betaling af de første 3 ledighedsdage (G-dage) skal bruges først.
  3. Eventuelle overskydende timer skal være afviklet.
  4. Eventuelle karantænetimer skal være afviklet.

Dagpenge for mindre end 7,4 timer i en uge bortfalder. Du kan udregne dine dagpenge her