Hvornår skal jeg taste dagpengekortet?

Dagpenge er bagudbetalt, og udbetales for 4 henholdsvis 5 uger ad gangen – dagpengekortet tastes fra næstesidste søndag i måneden.

Når du er på dagpenge, skal du fra hver den næstsidste søndag i måneden taste dit dagpengekort via Mit Frie. Pengene er herefter på din konto fredag efter næst-sidste søndag, og senest den sidste bankdag i måneden.

Dagpenge er bagudbetalt, og udbetales for 4 henholdsvis 5 uger ad gangen. Du skal være opmærksom på, at fordi udbetalingerne ikke følger en hel måned, vil din udbetaling i den første ledighedsmåned være på få uger.

Udbetalingskalender 2016/17

Dagpenge, efterløn m.v. udbetales for følgende perioder:

MånedUgerPeriodeAntal ugerStart indtastning i TastSelv
November 43-46 24.10.16 - 20.11.16 4 20.11.16, kl. 08.00
December 47-50 21.11.16 - 18.12.16 4 18.12.16, kl. 08.00
Januar 51-03 19.12.16 - 22.01.17 5 22.01.17, kl. 08.00
Februar 04-07 23.01.17 - 19.02.17 4 19.02.17, kl. 08.00
Marts 08-11 20.02.17 - 19.03.17 4 19.03.17, k. 08.00
April 12-16 20.03.17 - 23.04.17 5 23.04.17, kl. 08.00
Maj 17-21 24.04.17 - 28.05.17 5 28.05.17, kl. 08.00
Juni 22-26 29.05.17 - 30.06.17 5 27.06.16, kl. 08.00

Skat

Når vi udbetaler dagpenge, feriedagpenge, efterløn eller andet, trækker vi auto-matisk skatten fra.

Vi får dine skatteoplysninger elektronisk fra SKAT – også hvis du ænder din for-skudsregistrering. Er dine skatteoplysninger ikke korrekte, skal du kontakte SKAT.

Der sker ikke fradrag for arbejdsmarkedsbidrag i dagpenge og øvrige ydelser fra a-kassen. Dagpenge fratrækkes ATP med 1,34 pr. udbetalt time.

Men før vi kan udbetale dagpenge, skal følgende være opfyldt:

  1. A-kassen skal have modtaget alle nødvendige oplysninger og udfyldte blanketter.
  2. Arbejdsgiverens betaling af de første 3 ledighedsdage (G-dage) skal bruges først.
  3. Eventuelle overskydende timer skal være afviklet.
  4. Eventuelle karantænetimer skal være afviklet.

Dagpenge for mindre end 7,4 timer i en uge bortfalder. Du kan udregne dine dagpenge her