Hvornår skal jeg søge om optagelse i a-kassen som nyuddannet?

Som nyuddannet har du ret til dagpenge allerede en måned efter, du er færdig med din uddannelse – men husk at søge om optagelse inden 14 dage efter du er bestået, hvis du vil optages på de særlige dimittendvilkår.

For at blive optaget på baggrund af en uddannelse, skal vi modtage din ansøgning om optagelse senest 2 uger efter, at uddannelsen er gennemført. Dvs. når al studieaktivitet er ophørt, alle karakterer er givet, og uddannelsen er bestået. Datoen på eksamensbeviset kan altid være uddannelsens afslutning, hvis beviset er udstedt ved studieaktivitetens ophør.

Optagelsesbetingelser for nyuddannede:

  1. Vi skal modtage din ansøgning om optagelse inden 14 dage efter uddannelsens afslutning
  2. Du skal have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed eller en erhvervsgrunduddannelse
  3. Uddannelsen skal som hovedregel være taget i Danmark. Du skal have bopæl i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning
  4. Du skal have bopæl her i landet.

Husk at søge med det samme

Kommer du for sent med din ansøgning, har du forspildt chancen for at komme i a-kassen på baggrund af din uddannelse, og du mister retten til dagpenge på dimittendvilkår. Det betyder, at du skal optages efter de almindelige regler og dermed være medlem og have arbejde i mindst 1 år for at optjene ret til dagpenge.

Det er derfor en god ide, hvis du kontakter os nu og søger om optagelse, inden du slutter din uddannelse. Så er du sikker på at overholde tidsfristen. Du betaler naturligvis først kontingent fra dette tidspunkt.

Dagpenge som nyuddannet

Det er vigtigt, at du overholder 14-dages fristen for ansøgning. Det giver dig nemlig ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning. Hvis du er ledig og ønsker dagpenge, skal du ligeledes tilmelde dig Jobcenteret på den første dag, hvor du er ledig. A-kassen må ikke udbetale dagpenge for dage, hvor du ikke er tilmeldt Jobcentret.

Dimittendsatsen

Dine dagpenge udbetales med den særlige "dimittendsats", som er på 82 pct. af den højeste dagpengesats. Satsen udbetales for 5 dage om ugen. Du kan få beregnet en ny sats 7 måneder efter optagelsen i a-kassen, hvis du efter din uddannelse har haft mindst 3 måneders/12 ugers lønarbejde.

Hvis du har været medlem af en a-kasse under uddannelsen

Hvis du allerede er a-kassemedlem, skal du ved uddannelsens afslutning vælge, om du ved overflytningen til os enten vil bevare de samme a-kasserettigheder, som du har i øjeblikket, eller om du vil skifte over til dimittendrettigheder. Har du job straks uddannelsen slutter, har dette valg ikke den store betydning, men er du ledig, eller har du tidligere haft ledighedsperioder, skal du kontakte enten din nuværende a-kasse eller os, så vi i fællesskab kan finde frem til, hvad der bedst betaler sig for dig.