Hvordan beregnes dagpengesatsen?

Dine dagpenge vil højst udgøre 90 % af din hidtidige lønindtægt, dog er der en maksimumsats.

Maksimumssatsen for fuldtidsforsikrede er på kr. 849 pr. dag i 5 dage om ugen, svarende til en gennemsnitlig ydelse på kr. 18.395 pr. måned før skat. For deltidsforsikrede er den maksimale sats på kr. 566 pr. dag, svarende til en gennemsnitlig ydelse på kr. 12.263 pr. måned før ATP og A-skat. Der trækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge og andre ydelser fra a-kassen.

For at få den maksimale sats, skal fuldtidsforsikrede have en månedsløn på i gennemsnit kr. 22.210 og deltidsforsikrede kr. 14.805.

Beregningsperioden

Satsen beregnes på baggrund af din skattepligtige løn i de sidste 3 måneder (12 uger, hvis du er uge/14-dages lønnet) forud for arbejdsophør. Indtjeningen skal være fra arbejde uden offentligt løntilskud, og i beregningsperioden skal der være løntimer for mindst 2/3 af fuld sædvanlig arbejdstid - dvs. som minimum 320 løntimer - for deltidsforsikrede mindst 195 timer (eller 180 timer, hvis du er uge-/14-dages lønnet).

Følgende formel bruges til beregning af satsen:

Dagpengesats:(3 måneders løn (÷arb.m.bidrag) x 90 %) i 65 dage.

Har du været ledig før, kan der være situationer, hvor der ikke kan beregnes en ny sats. 

Nyberegning af sats

Du skal som hovedregel have beregnet ny dagpengesats, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Der skal være gået et år siden sidste beregning 
  • Der skal være 3 måneders/12 ugers beskæftigelse med 2/3 af fuld tid, 
  • Der må ikke have været udbetalt ydelser i beregningsperioden (undtagen feriedagpenge og VEU-godtgørelse). 
  • Der kan ikke beregnes ny sats af arbejde, hvortil der ydes offentligt løntilskud (dog kan der beregnes sats på grundlag af lønindtægt fra servicejob). 

Vær opmærksom på, at der er særlige regler for nyuddannede og medlemmer, der skifter forsikringsstatus. 
Har du spørgsmål omkring dagpengesatsen, er du altid velkommen til at kontakte a-kassen på telefon 63 13 85 50.