Kan jeg få dagpenge?

For at få ret til dagpenge fra a-kassen skal du bo og opholde dig i Danmark – og opfylde en række andre betingelser:

  • Du skal have været uafbrudt medlem af en a-kasse i mindst 1 år. Hvis du optages som nyuddannet, har du dog ret til dagpenge 1 måned efter, at uddannelsen er afsluttet.
  • Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet og fået løn for mindst 1.924 timers arbejde inden for de seneste tre år. For deltidsforsikrede er kravet 1.258 timer. Det er kun de arbejdstimer, du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse, der tæller med. Det gælder både som fuldtids- og deltidsforsikret. Optjeningskravet for dagpengeret ændres fra et timekrav til indkomstkrav, ved ledighed fra 1. juli 2017.
  • Det er kun almindeligt lønarbejde uden offentlig støtte, der tæller med til optjening af dagpengeret. Støttet arbejde, fx løntilskud, jobrotation, revalidering og voksenlærling efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tæller ikke med til opfyldelse af de 1.924/1.258 løntimer.
  • Er du nyuddannet, tæller din uddannelse som arbejde, men kun hvis uddannelsen har haft en varighed på mindst 18 måneder. Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før og efter uddannelsen. Du får ret til dagpenge 1 md. efter endt uddannelse, hvis du sørger for at melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter, at du afslutter din uddannelse. Melder du dig ind i a-kassen seneste 1 år inden uddannelsen slutter, har du ret til dagpenge allerede fra dagen efter endt uddannelse.
  • Er du selvstændig, gælder der særlige regler for at få dagpenge. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for nærmere vejledning om dine forhold. Læs mere om dagpenge til selvstændige.
  • På 1. ledighedsdag skal du tilmelde dig Jobcentret som ledig og arbejdssøgende. Du kan tilmelde dig elektronisk på www.jobnet.dk.
  • Får du arbejde på mindre end fuldtid, kan du søge om supplerende dagpen-ge. Supplerende dagpenge opgøres pr. uge, og som fuldtidsforsikret kan du ikke modtaget supplerende dagpenge i uger, hvor du har mere end 29,6 timer. Er du omfattet af et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest og aflevere den til os senest fem uger efter den første dag, du er ansat/eller fra du bliver ledig. Læs mere om supplerende dagpenge.