Hvad indebærer det, at jeg skal stå til rådighed?

For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du skal bl.a.:

 • Være tilmeldt Jobcentret som ledig og arbejdssøgende.
 • Oprette og løbende ajourføre dit CV på Jobnet.dk.
 • Bo og opholde dig i Danmark.
 • Kunne overtage arbejde med dags varsel.
 • Som fuldtidsforsikret skal du stå til rådighed for 37 timers arbejde om ugen.
 • Som deltidsforsikret skal stå til rådighed for op til 30 timers arbejde om ugen
 • søge arbejde og deltage i kurser og lignende, der øger dine muligheder for at få arbejde.
 • Følge krav til jobsøgning, som du har aftalt med a-kassen og deltage i de aktiviteter, der indgår i "Min plan" med Jobcentret og a-kassen.
 • Du skal mindst én gang om ugen registrere de job, du søger, i en joblog på "Min side" på Jobnet.dk, og hver måned skal du også uploade mindst to af dine jobansøgninger til jobloggen.
 • Deltage i samtaler/møder, som du skriftligt indkaldes til af a-kassen, Jobcentret eller anden aktør.

Din opholdsadresse

Hvis du flytter, skal du melde adresseændring til både det lokale jobcenter og a-kassen. Du må ikke omadressere din post til en anden adresse, for så kan Jobcentret ikke få fat i dig med dags varsel.

Din jobsøgning

Du har pligt til at søge og stå til rådighed for arbejde. Du skal søge og kunne formidles "rimeligt arbejde". Det betyder, at du skal overtage alt arbejde, som du kan varetage - uden hensyn til tidligere arbejde og uddannelse - eventuelt efter en kortere oplæring.

Du skal også være aktivt arbejdssøgende, når du deltager i tilbud efter en jobplan eller selv om du snart skal noget andet - fx begynde nyt arbejde eller gå på efterløn.

Du skal søge job fra første ledige dag, og være aktivt søgende hver uge i ledighedsperioden (undtagen uger, hvor du deltager i jobrettet uddannelse). Din jobsøgning skal være realistisk, seriøs og målrettet. Har du vanskeligt ved at finde tilstrækkeligt mange job at søge inden for dit eget fagområde, skal du udvide din jobsøgning til andre fagområder.

Inden for de første seks måneder skal du til to rådighedssamtaler med a-kassen. Den første ved tre måneders ledighed og den næste, inden du har været ledig i seks måneder. Ved rådighedssamtalerne skal vi vurdere din rådighed. Det gør vi med udgangspunkt i ”Krav til jobsøgning”, dine jobsøgningsaktiviteter registreret i joblog på Jobnet.dk og dine uploadede jobansøgninger. Vi følger også op på dine seneste aftaler i ”Min plan” med Jobcentret og eventuelt revideres ”Krav til jobsøgning”, som du skal følge i din fremadrettede jobsøgning.

Transporttiden

Reglerne om rådighed for arbejdsmarkedet stiller også krav om "geografisk mobilitet".

Den daglige transporttid kan være op til tre timer med offentlige transportmidler. Efter 3 måneders ledighed skal man acceptere mere end tre timers daglig transport.

Vurdering af din rådighed

A-kassen har i henhold til lovgivningen pligt til at vurdere og tjekke din rådighed, indtil du igen er i job eller på anden vis forlader dagpengesystemet:

 • Rådighedssamtaler, hvor vi vurderer dine jobsøgningsaktiviteter og følger op på de seneste aftaler i ”Min plan”.

Din rådighed skal også vurderes, hvis:

 • Du søger om dagpenge efter længere tids sygdom
 • Du siger dit job op for at overtage et andet med færre timer, og søger om supplerende dagpenge
 • Du har søgt om eller modtager førtidspension (social pension)
 • Du 2 gange melder afbud til samtale pga. sygdom (samtale i a-kassen, jobcenter eller hos anden aktør)
 • Du afslår en jobplan
 • Du bliver ledig efter sæsonarbejde
 • Hvis der i øvrigt er forhold, der kan give anledning til tvivl om din rådighed.

Udeblivelse fra samtale/møde

Udebliver du fra en samtale eller et møde i a-kassen, jobcenter eller anden aktør, mister du dagpenge fra udeblivelsestidspunktet. Det gælder også, hvis udeblivelsen er pga. ferie, som ikke er meddelt Jobcentret med 14 dages varsel eller pga. sygdom, som ikke er meddelt Jobcentret.