Hvad er satserne ved uddannelse, VEU og SVU?

Dagpenge under selvvalgt uddannelse:

6 ugers selvvalgt uddannelse (udbetales af a-kassen)kr. pr. dag
Pr. fuld undervisningsdag 849

 

Voksen efteruddannelse:

VEU-godtgørelse (udbetales af a-kassen)kr. pr. dag
Fuldtidsforsikret pr. fuld undervisningsdag 679


Statens Voksenuddannelsesstøtte:

SVU (udbetales af SU-styrelsen)kr. pr. time
Pr. fuld undervisningsdag 679


Befordringstilskud:

Tilskud til daglige befordring ud over 24 kmkr. pr. km
VEU-godtgørelse - beskæftigede (skattefrit) 0,97
Jobrettet uddannelse - ledige (skattefrit) 0,97

 

Aktiviteter aftalt i jobplan med Jobcenterkr. pr. km
Løntilskud, offentlig arbejdsgiver (skattefrit) 0,97
Uddannelse - vejledning og opkvalificering (skattefrit) 0,97
Virksomhedspraktik (skattefrit) 0,97