Hvad er G-dage?

G-dage er betegnelsen for 1., 2. og 3. ledighedsdag, som arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelse for.

Normalt kan du ikke få dagpenge de første 3 dage, du er ledig. Du skal i stedet have udbetalt dagpenge som arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) fra din arbejdsgiver, som har pligt til at betale G-dage til dig, hvis: 

 • du er medlem af en a-kasse
 • du er afskediget, hjemsendt eller ophørt i vikariat 
 • du har haft mindst 74 arbejdstimer i de sidste 4 uger hos arbejdsgiveren 
 • du er helt eller delvist ledig på de pågældende dage (er ikke syg eller holder ferie)

Alle 4 betingelser skal være opfyldt. Er du berettiget til G-dage, kan du ikke få dagpenge fra a-kassen for disse dage.

Er alle 4 betingelser ikke opfyldt, kan du få dagpenge fra a-kassen, forudsat du er tilmeldt det lokale Jobcenter og i øvrigt har ret til dagpenge.

Hel eller halv godtgørelse

Er du helt ledig eller har højst 3,4 arbejdstimer på dagen, skal du have udbetalt en hel godtgørelse (849  kr.).
Har du mellem 3,4 og 7,3 timer på dagen, skal du have udbetalt en halv godtgørelse (425 kr.).

Samme arbejdsgiver skal højst betale dig 16 godtgørelser pr. kalenderår. Herefter kan du få dagpenge fra a-kassen fra 1. ledige dag.

Udbetaling fra arbejdsgiveren

Det er vigtigt, at du sikrer, at du får udbetalt G-dagene, da a-kassen er forpligtet til at trække dem fra i dine dagpenge. Arbejdsgiveren skal udbetale dine G-dage senest ved 2. lønudbetaling efter arbejdsophøret.

Ingen godtgørelse

Der er dog tilfælde, hvor du ikke har ret til G-dage, fx:

 • hvis du selv er skyld i, at du er blevet ledig 
 • hvis du har andet arbejde 
 • hvis du holder ferie eller får sygedagpenge
 • hvis arbejdsgiveren har fået løntilskud til din løn 
 • hvis arbejdsgiveren er gået konkurs eller er i betalingsstandsning 
 • hvis du allerede har fået 16 G-dage i et kalender år fra samme arbejdsgiver
 • hvis du ikke er tilmeldt Jobcenter. 

Ansættelser under 3 måneder

G-dage for korte ansættelser under 3 måneder udfases fra 2015 og er helt afskaffet ultimo 2018. I 2015 er G-dage for den 3. ledighedsdag afskaffet, så der alene skal betales for den 1. og 2. ledighedsdag.

Udfasning af G-dagene gælder ikke for ledige på midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Kontakt a-kassen 

Har du problemer med at få G-dagene udbetalt, skal du kontakte a-kassen. Vi hjælper dig med at inddrive pengene, og vi kan ”lægge ud”, indtil arbejdsgiveren betaler.

Mere info:

Læs mere i pjecen "G-dage fra arbejdsgiver", som du finder under a-kasse/pjecer