Hvad er dagpengesatsen?

For at opnå max. dagpenge, skal man have haft en indtægt pr. måned på 22.210 kr. som fuldtidsforsikret og 14.805 kr. som deltidsforsikret. Nedenfor ser du udbetalingssatserne for 2017.

Dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse:

Forsikringstypekr. pr. dagkr. pr. uge
Fuldtidsforsikrede (100 %) 849 4.245
Deltidsforsikrede (100 %) 566  2.830
Nyuddannede/dimittend ikke-forsørger, fuldtid (71 ½ %) 607  3.035 
Nyuddannede/dimittend forsørger, fuldtid (82 %) 696  3.480 
Nyuddannede/dimittend ikke-forsørger, deltid (71 ½  %) 405  2.025 
Nyuddannede/dimittend forsørger, deltid (82 %) 464  2.320 
Selvstændige, max. sats 849 4.245
Selvstændige, mindstesats (82 %) 696 3.480
Midl. arbejdsmarkedsydelse (forsørger/80 %) 679 3.395
Midl. arbejdsmarkedsydelse (ikke forsørger/60 %) 509 2.545

Banner Kviksvar Ring Med Op 700 200

Dagpenge under aktivering:

AlderAktiveringstypeDu har en godkendt uddannelse
på mindst 18 mdr.
Du har ingen uddannelse
Under 25 år Vejledning og opkvalificeringsforløb
(kursus og uddannelse)
696  kr. pr. dag (dog din sædvanlige sats under aktivering inden 26 ugers ledighed) Ungesats (50%), 425 kr. pr. dag (dog din sædvanlige sats under de første 26 ugers ledighed)
Under 25 år Virksomhedspraktik Din sædvanlige dagpengesats Ungesats (50%), 425 kr. pr. dag (dog din sædvanlige sats under de første 26 ugers ledighed)
Over 25 år Vejledning og opkvalificeringsforløb
(kursus og uddannelse)
Din sædvanlige dagpengesats Din sædvanlige dagpengesats
Over 25 år Virksomhedspraktik Din sædvanlige dagpengesats Din sædvanlige dagpengesats

G-dage (dagpengegodtgørelse):

G-dage er betegnelsen for 1., 2. og 3. ledighedsdag, som arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelse for. Læs mere om reglerne for G-dage.

Godtgørelsekr. pr. dag
Hel godtgørelse 849 
Halv godtgørelse 425 

Omregningssats pr. 2. januar 2017:

230,08 kr. pr. time
Hvis du er honorarlønnet eller arbejder på en sådan måde, at din arbejdsgiver ikke har mulighed for at kontrollere, hvor mange timer du faktisk bruger på dit arbejde, opfattes det som ukontrollabelt arbejde. Når du har ukontrollabelt arbejde, skal din lønindtægt omregnes til timer ved hjælp af omregningssatsen. Indtægten divideres med omregningssatsen. Det er så de omregnede timer, som skal fratrækkes i dagpengene m.v. Ved undervisning skal der også ske fradrag for forberedelsestiden.

Løntilskud - tilskudssats til arbejdsgiver:

Arbejdsgiverkr. pr. time
Offentlig arbejdsgiver 109,06  (2016)
Privat arbejdsgiver 75,09  (2016)  


Har du spørgsmål omkring dagpengesatsen, er du altid velkommen til at kontakte a-kassen på telefon 63 13 85 50.