Tilbage til arbejde efter barsel

Tilbage på arbejde efter barsel eller orlov

Når du returnerer til din arbejdsplads efter barsel, er der flere ting, som du bør være opmærksom på.

Tilbage på arbejde efter barsel

Efter din barsel har du som minimum ret til at blive beskæftiget med det samme eller andet arbejde på samme niveau som før barslen. Derimod kan du ikke kræve at blive placeret i samme afdeling som før din orlov.

Det kan være svært at vurdere, om din arbejdsgiver holder sig inden for lovens rammer, når det gælder ændring af dit job efter orlov. Du bør derfor altid få juridisk rådgivning hos Frie Funktionærers fagforening, hvis dit job ændrer sig efter orloven.

Du har mulighed for at anmode din arbejdsgiver om at få ændret dine arbejdsvilkår, når du vender tilbage til arbejdspladsen. Det kan fx være i form af ændrede arbejdstider i en begrænset periode. Du skal udforme en skriftlig anmodning, som din arbejdsgiver er forpligtet til at behandle under hensyn til både arbejdsgiverens og dine behov. Arbejdsgiveren er forpligtet til at give dig et skriftligt svar inden for rimelig tid. Du har dog ikke krav på en ændring af arbejdsvilkårene.

Beskyttet mod opsigelse efter barsel

Efter barselsorloven er du stadig beskyttet mod opsigelse, men ikke nær så godt som under orloven og kun i en begrænset periode efter din tilbagevenden. Hvis du kan dokumentere, at opsigelsen blev besluttet under orloven, er du dog stadig lige godt beskyttet.

Du er også beskyttet, hvis der er forhold, som peger i retning af, at opsigelsen skyldes din graviditet og barsel. I så fald skal arbejdsgiveren nemlig bevise, at opsigelsen intet har med graviditet og orlov at gøre.

Hvis du bliver opsagt i de perioder, hvor du er særligt beskyttet mod opsigelse, kan du have ret til en godtgørelse. Domstolene giver i praksis mellem 6 og 12 måneders godtgørelse, alt efter hvor længe du har været ansat.

Delvis genoptagelse af arbejdet efter barsel

Begge forældre har mulighed for at starte arbejdet på nedsat tid. Det kræver, at du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du skal være opmærksom på, at du kun får dagpenge for de timer, du holder orlov, samtidig med at du får løn for de timer, du arbejder. Dette giver mulighed for at holde delvis orlov i længere tid, da dagpengene stadig kan gives i op til, hvad der svarer til 32 uger. Der er mange muligheder for at tilpasse orloven til jeres familie, så kontakt os for at drøfte om dine ønsker kan lade sig gøre. 

Få hjælp om reglerne for barsel 

Kontakt Frie Funktionærers fagforening på +45 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til reglerne for barsel.